Isot koulu- ja liikuntainvestoinnit pääosassa Janakkalan talousarviossa 2023

Janakkalan kunnanhallitus käsitteli alkuviikon talousarviokokouksessaan historiallista talousarviota. Kunnan toiminnasta poistuu 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen, ja samalla rahoituksesta poistuu verotuloja. Vuoden 2023 osalta kunnanhallitus esittää ylijäämäistä (+ n. 5,3 miljoonaa euroa) talousarviota 2023 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2026. Verotulot ovat poikkeuksellisen hyvät vuonna 2023, koska edellisten vuosien ns. verohännät* tuovat kertaluonteisen lisäyksen vuoden 2023 rahoitukseen. Kumulatiivinen tase tulee vahvistumaan suunnitelmakauden aikana. Tulevan vuoden tuloveroprosentiksi määrätään 8,36 johtuen sote-muutoksesta ja kiinteistöveroprosenttien ehdotetaan säilyvän ennallaan.

Taloutta on suunniteltu uskoen kunnan asukasluvun pysyvän tulevat vuodet samana 16 350 asukkaassa. Kuntaan tavoitellaan ”Turvallisen ilmapiirin kasvukunta, jossa rakennamme hyvinvointia maaseutu- ja kaupunkielämän elementeistä” -vision mukaisesti muuttovoittoa, mutta syntyvyyden valtakunnallisen laskun myötä kunnan väestöennuste on laskeva.

Talousarvioon on kirjattu toimialoittain toimenpiteet, joilla uutta, toukokuussa hyväksyttyä strategiaa toteutetaan käytännössä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi uuden palautejärjestelmän käyttöönotto, uuden kuntaimagon rakentaminen yhdessä kuntalaisten kanssa, Lapsiystävällinen kunta –statuksen saavuttaminen ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä toteuttamalla sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien kartoittaminen ja mahdollistaminen.

Henkilöstön puolella valmistaudutaan kuntien vastuulle siirtyvien työllisyyspalveluihin hoitoon palkkaamalla yksi omavalmentaja lisää. Sivistyksen toimialalle palkataan varhaiskasvatuksen resurssiopettajat ja nuorisopalveluiden ohjaaja.

Elokuussa 2023 valmistuva Turengin koulu- ja monitoimikeskus on tulevan vuoden rakennusinvestoinneista suurin. Sen rinnalla alkaa vuonna 2025 valmistuvan Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen sekä Hakamäen yleisurheilukentän rakentaminen.  Kenttä valmistuu vuonna 2024 1,6 miljoonan kokonaisbudjetin voimin.

Yritysalueiden infran suurimmat satsaukset ovat Rastikankaalla MOREn yritysalueella ja Turengin keskustan liikennejärjestelyissä. Viheralueiden ja puistojen puolella ehdotetaan koirapuiston rakentamista Turenkiin. Sen sijaan Lyylinpuiston viheraluerakentaminen on siirretty toteutettavaksi vuonna 2026.

Turengin Tierpintie ja Lastujärventien välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa syksyllä 2023 ja VR-liityntäpysäköintiä tullaan parantamaan. Suurin yksittäinen teiden saneeraus toteutetaan Turengin Kauppakujalla.

Veroprosentit ja talousarvioehdotus ovat kunnanvaltuuston käsittelyssä 14.11.2022

*Verohäntä tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 kunnallisveroprosentilla (21 %) ja yhteisöveroista osa vanhalla jako-osuudella