Ilveksen luontokoulusta virallinen LYKE-toimintapiste

Janakkalan oma luontokoulu on nimetty virallisesti Ilveksen luontokouluksi ja se on liitetty osaksi Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liittoa. Se on nyt yksi Suomen LYKE-toimintapisteistä tarjoten laadukasta luonto- ja ympäristökoulutoimintaa. LYKE-toimipisteet ovat sertifioituja toiminta- tai kehittämiskeskuksia, joiden laatukriteerejä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ylläpitää ja kehittää.

Janakkalan Ilveksen luontokoulu toimii kiertävänä luontokouluna ja saapuu kouluille oppilaiden luokse. Sen opettajana toimii ympäristökasvattaja ja luokanopettaja Johanna Sahila.

Luontokoulutoiminta on valtakunnallista opetussuunnitelmaa täydentävää opetusta ja sitä saavat kaikki kunnan 1.-6. lk:n oppilaat oman ympäristökasvatusohjelman mukaisesti.

Luontokoulutoiminta lisää koulupäivään ulkona oppimista, toiminnallisuutta, erilaisia oppimisympäristöjä sekä tutkivaa oppimista. Sen kautta luonto- ja ympäristökasvatuksen määrä lisääntyy ja ymmärrys monimuotoisen luonnon merkityksestä vahvistuu.

Ilveksen luontokoululla on myös oma Wallun piirtämä tunnus.

Piirretty kuntamaskotti luonnossa.

Lisätietoja LYKE-toiminnasta.