Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/7259/2023; Väliaikainen poikkeaminen Alajärven säännöstelyä koskevista määräyksistä

Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös

Hakija Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Dnro ESAVI/7259/2023

Päätösnro 48/2023

Asia Väliaikainen poikkeaminen Alajärven säännöstelyä koskevista määräyksistä, Hämeenlinna

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.2.–5.4.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.