Hanna Vihriälän taidetta Turengin koulu- ja monitoimikeskukseen

Nykytaiteilija ja kuvanveistäjä Hanna Vihriälä on valittu Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen taideteoksen toteuttajaksi lasten ja nuorten toiveiden sekä moniammatillisen työryhmän ehdotuksen pohjalta. Hanna Vihriälä saapui 9.3.2022 Turenkiin ensimmäiseen suunnittelupalaveriin, tutustumaan rakennuksen työmaahan ja antamaan haastatteluja.

Hanna Vihriälä oli ensimmäisen palaverin jälkeen iloinen lähikohtaamisen mahdollisuudesta ja hän tunsi saaneensa erittäin lämpimän vastaanoton taidetyöryhmään. Vihriälä oli mielissään valintaraadin laajuudesta ja koki tärkeäksi, että jo valintaprosessissa oli osallistettu käyttäjiä, lapsia ja nuoria. Hän arvostaa suuresti opetustyötä sekä koulumaailmaa ja on otettu päästessään suunnittelemaan teosta joka tulee tuon maailman kiiteäksi osaksi ja jonka hän toivoo käyttäjien ottavan omakseen. Tampereella asuvan ja Oulusta kotoisin olevan taiteilijan mielestä on myös hienoa saada julkista taidettaan ensimmäistä kertaa Kanta-Hämeeseen. Ennen palaverin alkua työryhmä vieraili rakenteilla olevan koulu- ja monitoimikeskuksen työmaalla, missä sisäänkäynti ja komea sisääntuloaula alkavat jo hyvin hahmottua. Hanna Vihriälän mielestä tila näytti hienolta ja vierailu sekä keskustelu suunnitteluarkkitehdin kanssa helpottavat hänen alkavaa luonnostyötään.

Julkisen taiteen asiantuntija Marjukka Korhonen ja taiteilija Hanna Vihriälä tutustumassa Turengin rakenteilla olevaan koulu- ja monitoimikeskukseen.

Taiteilijavalinta Turengin koulu- ja monitoimikeskukseen

Taiteilijavalinta on tehty taiteilijan aiemman tuotannon pohjalta 4.-12.1.2022 järjestetyn portfoliohaun perusteella. Kunta pyysi 17 ammattitaiteilijaa lähettämään portfoliot (työnäytteet), joiden pohjalta työryhmä päättti kokouksessaan 31.1.2022 asiantuntijajäsenten suosituksesta yksimielisesti esittää taideteoksen toteuttajaksi Hanna Vihriälää. Taidehankeen työryhmään kuului rakennuttaja, sivistys- ja nuorisotoimen edustajat, nuorisovaltuuston edustaja, suunnitteluarkkitehti, kulttuurituottaja ja julkisen taiteen asiantuntija.

Työryhmä totesi, että Vihriälän teoksissa yhdistyvät parhaiten valintaprosessiin osallistuneiden koululaisten, nuorten ja henkilökunnan toiveet tiloihin toteutettavasta taiteesta. Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen taiteilijavalintaan osallistuneet koululaiset ja nuoret toivoivat taideteoksen olevan taitavasti tehty, iso ja näyttävä. Teoksen haluttiin olevan toisaalta värikäs, toisaalta harmoninen ja luontoaiheet kiinnostivat nuoria paljon. Hanna Vihriälän taiteessa yhdistyvät mm. luontoteemat ja tilallisuus. Hänen teoksensa ovat kokemuksellisia ja näkökulmat teokseen vaihtelevat eri puolilta tilaa tarkasteltuna. Vihriälän teokset puhuttelevat eri-ikäisiä katsojia tarjoten saavutettavia julkisen taiteen elämyksiä koululaisten lisäksi mm. rakennuksen iltakäyttäjille. Pimeän aikaan valaistuna teoksen ilme myös muuttuu valon ja varjon leikissä.

Suunnittelevan arkkitehdinkin mukaan Vihriälän taide sopii hyvin Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen arkkitehtuuriin. Teosten visuaalisuus ja tilallisuus keskustelee hienolla tavalla taiteen sijoituspaikaksi suunnitellun keskusaukion arkkitehtuurin kanssa. Teknisen johtajan tekemä päätös taiteilijavalinnasta on saanut lainvoiman ja Vihriälä on ottanut toimeksiannon vastaan. Luonnoskatselmus järjestetään ennen koulujen kesälomaa ja uniikki, rakennuksen keskusaukiolle suunniteltava taideteos valmistuu rakentamisen aikataulussa keväällä 2023.

Hanna Vihriälän uraan ja taiteeseen voit tutustua tarkemmin hänen kotisivuillaan

Artikkelikuvassa yksityiskohtia Hanna Vihriälän teoksesta Pohjanlumme (2018, Mikkelin Saimaa Stadium)

 

Anna-Milla Vainio, kulttuurituottaja, Janakkalan kunta. anna-milla.vainio@janakkala.fi