Hallinto-oikeus teki päätöksen Hakamäen asemakaavaan liittyen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 6.5.2022 tehnyt päätöksen valituksesta, joka kohdistui valtuuston 14.12.2020 § 105 hyväksymään Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan muutokseen.

Hallinto-oikeuden 6.5.2022 päätöksen mukaisesti kaava ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.