Hakamäen urheilukentän parkkipaikan rakentaminen vaikuttaa alueen käyttöön

Hakamäen urheilukentän uuden parkkipaikan maanrakennustyöt aloitettiin viime viikolla ja työt aiheuttavat häiriötä alueen käytölle:

  • alueen isompi parkkipaikka on pois käytöstä
  • kulkureitti siirretään väliaikaisesti kulkemaan työmaa-alueen läpi

Työmaan vaikutusalue: