Asukaskysely: Pyöräily- ja kävelypuitteita toivotaan kehitettävän enemmän

Janakkalan kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen asukaskyselyyn sekä koululaiskyselyyn saatiin yhteensä yli 700 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Asukaskyselyllä kartoitettiin asukkaiden ja koululaisten liikkumistottumuksia, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn nykyisiin olosuhteisiin sekä mahdollisia parannustarpeita kävely- ja pyörätieverkkoon. Kysely oli auki 10.4–30.4.2024.

Janakkalassa 47 prosenttia asukaskyselyyn vastanneista valitsee pyörän käyttöönsä useita kertoja viikossa ja 14 prosenttia tekee päivittäisiä pyörämatkoja kesäkaudella. Vastanneista 80 prosenttia kävelee päivittäin tai useita kertoja viikossa. Talvella pyöräily vähenee huomattavasti kaiken ikäisten vastaajien keskuudessa, kun taas kävely säilyy lähes samalla tasolla ympäri vuoden. Koululaiskyselyyn vastanneista 1–9-luokkalaisista suurin osa kulkee kouluun ympäri vuoden kävellen tai pyörällä.
Vastauksista nousi esille, että pyöräilyn tuomat terveyshyödyt kannustavat vastaajia pyöräilemään, ja pyöräily koetaan käteväksi liikkumistavaksi Janakkalassa. Puuttuvien pyöräreittien rakentaminen, turvalliset pyöräilyreitit sekä pyöräteiden parempi kunnossapito saisivat vastaajat pyöräilemään vielä nykyistä enemmän.
Vastausten perusteella kävelyyn eniten motivoivia tekijöitä ovat sen terveydelliset hyödyt ja lyhyt matka. Kävely tuo vastaajille myös hyvää oloa ja se koetaan rentouttavaksi. Vastaajat ovat eniten tyytyväisiä kävelyreittien määrään ja kuntoon, kun taas eniten haasteita koetaan olevan kävelyreittien talvikunnossapidossa, liikenneturvallisuudessa sekä keskustan viihtyisyydessä.

Asukaskyselyyn vastanneista 87 % on sitä mieltä, että Janakkalassa tulisi panostaa pyöräliikenteen kehittämiseen nykyistä enemmän ja 84 % vastanneista olisi valmiita lisäämään pyöräilyä arjessaan. Suurin osa vastaajista toivoo myös kävelyn olosuhteisiin nykyistä enemmän panostuksia.
Kysely sisälsi myös karttakysymyksiä, joiden avulla paikannettiin muun muassa eniten käytettyjä reittejä, reittien puutteita sekä vaaran paikkoja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Janakkalan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinnassa. Ohjelma valmistuu loppuvuodesta 2024.

Kyselyn vastaukset kokonaisuudessaan.