Anonyymin rekrytoinnin käyttöä laajennetaan kaikkiin rekrytointeihin

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan, että jatkossa kaikissa Janakkalan kunnan rekrytoinneissa käytetään anonyymiä rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin käyttöä kokeiltiin ensimmäistä kertaa Janakkalan kunnassa vuoden 2019 lopussa. Toiminta perustui kokeiluun ja vapaaehtoisuuteen ja työyksiköt ratkaisivat itse haluavatko käyttää rekrytoinnissa anonyymiä rekrytointia. Vuosittain n. 30 rekrytointia on toteutettu anonyyminä. Sekä rekrytoijilta että työnhakijoilta on saatu asiasta positiivista palautetta.

Anonyymi rekrytointi edistää hakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä rekrytointiprosessin aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakemusvaiheessa ei ole mahdollista tarkistaa henkilöön liittyviä tietoja rikkomatta anonymiteettia. Saapuneita hakemuksia käsitellään anonyymisti siihen saakka, kunnes ollaan tehty päätös, keitä kutsutaan haastatteluun. Tämän jälkeen rekrytointiprosessi viedään läpi normaaliin tapaan. Anonyymit tiedot ovat etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kuva, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköposti, äidinkieli sekä asuinkunta. Hakijaa informoidaan hakulomakkeella siitä, mitä anonyymi rekrytointi järjestelmässä tarkoittaa.

Janakkala on sitoutunut yhdenvertaisuustyöhön ja anonyymi rekrytointi on yksi toimenpide kohti yhdenvertaisuutta. Janakkala haluaa kuntana olla rohkea kehittäjä ja kokeilija sekä toimia kuntastrategiankin arvojen mukaan vastuullisesti.