Me Janakkalan kunnan työllisyys- ja kototutumispalveluissa tarjoamme palveluita, joiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten työelämävalmiuksien edistäminen ja työllistyminen sekä kotoutumisasiakkaiden ohjaus ja tuki yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työllisyyspalvelumme kohdentuvat pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, joiden työttömyysjakso on vaarassa pitkittyä. Työllisyyspalvelut tarjoavat apua myös yrityksille pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen liittyvissä asioissa ( mm. työkokeilu, palkkatuki, työllisyysseteli ja kuntalisä). Kotoutumisen alkuvaiheen palveluja ovat perustiedon saaminen Suomesta ja kotikunnasta, neuvonta ja ohjaus, alkukartoitus/palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. Kotoutumispalvelut ohjaavat asiakasta kohti itsenäistä toimijuutta yhteiskunnassa.

Janakkalan kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. Työllisyyden kuntakokeilut toimivat ajalla 1.3.2021 – 31.12.2024, jonka aikana asiointi osalle työnhakijoista siirtyy kunnalle. TE-toimistossa säilyy työnantajapalvelut sekä asiointi kuntakokeilun kohderyhmän ulkopuolisille työnhakijoille. TE-toimiston asiakaspalvelu vastaa henkilöasiakkaiden kysymyksiin puhelinpalveluna ja työnhakijat asioivat edelleen Oma asiointi-palvelun kautta.

Oletko epävarma onko asiakkuutesi kunnassa vai TE-toimistossa? Ei hätää, asiakkuus siirtyy automaattisesti ilmoittautuessasi työttömäksi Oma asioinnin kautta. Sinuun ollaan yhteydessä.

Janakkalan työllisyysohjelma

Janakkalan työllisyysohjelma 2023-2024

Seudullinen Ketterimmät-työllisyysohjelma

Ketterimmät työllisyysohjelma on seudullinen työllisyysohjelma, jota toteutetaan Janakkalassa, Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Sen tavoitteena on työhaun keston lyhentäminen, eri toimijoiden yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä ketterien työllisyyspalvelujen mahdollistaminen alueella.

Työllisyysohjelmaa toteutetaan nimensä mukaisesti ketteränä prosessina nopein käytännöllisin toimenpitein. Työllisyysohjelman tuloksia seurataan ja analysoidaan säännöllisesti.