Työllisyyspalvelut auttavat myös alueen yrityksiä työllistymiseen ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Janakkalassa on tarjolla Yritystalo Veturin palvelujen lisäksi neuvontaa ja ohjausta uutta henkilöstöä rekrytoidessa mm. tuista, joita on mahdollisuus saada työsuhteeseen ja sopivan henkilön löytymiseksi. Lisäksi tuemme osaamisen kehittämistä työpaikoilla.

Työllisyyspalvelujen palveluvalikkoon kuuluvat mm. työllisyysseteli ja työllistämisen bonus sekä palkkatuen myönnöt työllisyyden kuntakokeilun aikana. Lisäksi palveluihimme kuuluu palkkatukioikeudellisten henkilöiden työpanoksen siirtäminen suoraan yrityksen työnjohdon alaisuuteen ja autamme tarvittaessa löytämään sopivan työntekijän avoinna olevaan tehtävään.

Yrittäjäksi aikovat

Moni työnhakija haaveilee yrittäjyydestä tai yrittäjäkoulutuksesta. Jos sinulla on toiveita kartoittaa ideaasi yritystoiminnaksi, haaveilet kevytyrittäjyydestä tai kaipaat tietoa yrittäjyyden eri muodoista, niin ole yhteydessä TE-toimistoon.

Lue yrittäjäkoulutuksesta Työmarkkinatorilta.

Uuden yrittäjän palvelut

Uuden yrittäjän palveluita antavat monet tahot. Jos olet aikomassa perustaa yrityksen, niin ole yhteydessä TE-toimistoon, Veturiin, Hämeen Uusyrityskeskukseen tai Janakkalan kunnan työllisyyspalveluihin.

Janakkalassa yrittäjiä palvelee Yritystalo Veturi. Veturissa palvelee Janakkalan elinvoimatiimi ja sinne on keskitetty kaikki yrittäjien tarvitsemat palvelut. Veturi on matalan kynnyksen paikka astua sisään keskustelemaan yritysten toimitila- ja tonttiratkaisuista tai yritysneuvonnasta.

Janakkalan elinvoimatiimiin kuuluvat elinvoimapäällikkö Ismo Holstila, Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n toimitusjohtaja Markus Myhrberg sekä yrityskehittäjä Antti Aaltonen.

Veturi sijaitsee Turengissa kunnantalon vieressä osoitteessa Juttilantie 1.

Palvelut yrityksille

Kunta työllistää pidempään työnhakijoina olleita henkilöitä ympäri vuoden erilaisiin tehtäviin. Janakkalan työllisyyspalvelujen tavoitteena on toimia joustavassa yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa mm.

 • Auttamalla kohtaanto-ongelmissa ja rekrytointihaasteissa
 • Tarjoamalla työntekijää työvoimatarpeen kartoittamiseksi

Työntekijät, joita siirretään yrityksen tehtäviin ovat tietyin kriteerein valittuja henkilöitä, jotka tarvitsevat vauhditusta työpaikan löytymiseen.

Työntekijän työpanoksen siirto yrityksen työnjohdon alle on yksi mahdollisuus yritykselle saada työpanos riskittä.

Työpanoksen siirto yritykseen

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Palkkatuki on 50 % tai 70 % riippuen siitä, onko kyseessä ammatillisen osaamisen puuttuminen vaiko alentunut työkyky (esim. B-lausunto).

Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun palkkatuki on myönnetty työnantajalle ja se haetaan yrittäjän Oma asioinnin kautta. Lue lisää palkkatuesta.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon tai kuntaan, kerro samalla, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Voimme tehdä työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea, jos yhdessä sovitaan.

Janakkalan kunnan oma taloudellinen tuki työllistämiseen, joka myönnetään vuosittain niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Työllisyysseteli voidaan myöntää uuteen työsuhteeseen janakkalalaisen, työttömänä työnhakijana olevan palkkaamiseksi. Työllisyyspalvelut tarkistavat mahdollisuuden työllisyyssetelin myöntämiseen. Työllisyysseteli pitää hakea ennen työsuhteen alkua ja sitä voidaan myöntää 2-8kk täysiltä työssäolokuukausilta.

Työllisyysseteli on 400€/kk tuki maksetaan niiltä kuukausilta, jolloin työllisyyssetelin ehdot täyttyvät (lyhyempiin työsuhteisiin työllisyysseteliä ei myönnetä). Työajan täytyy olla vähintään 18h/vko.

Kun olet palkkaamassa uutta työntekijää, joka on työtön työnhakija:

 1. Ota yhteyttä kunnan työnantajapalveluihin, Matti Äikäs puh. 040 572 1826
 2. Työntekijän oikeus työllisyysseteliin tulee selvittää kunnan työllisyyspalveluista.
 3. Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet.
 4. Saat sähköpostilla päätöksen työllisyyssetelin myönnöstä.
 5. Yritys tekee laskun (alv 0 %) ja liittää mukaan kuukausittaiset palkkalaskelmat (kuukausittain tai yhdellä kerralla tukijakson päätyttyä, poikkeuksena vuodenvaihteen laskutus, jolloin laskutus on tehtävä kalenterivuoden loppuun).

Janakkalan työllisyyspalvelut haluaa tukea kunnan työllistäjiä työllistämisen bonuksella silloin, kun uusi työntekijä on palkattu työsuhteeseen, jossa työssäoloehto on täyttynyt.

Yritys voi laskuttaa työllistämisen bonuksen janakkalalaisen työttömän työnhakijan palkkauksesta, kun työsuhde on kestänyt niin pitkään, että henkilön työssäoloehto on täyttynyt (26 kalenteriviikkoa normaalissa työsuhteessa. Huomioitavaa on, että palkkatuetussa työsuhteessa työssäoloehto täyttyy 75%). Työssäoloehdon täyttävä työ pitää pystyä todentamaan työllistämisen bonusta haettaessa.

Janakkalan työllisyyspalvelut tekevät yhteistyötä kunnan elinvoimatiimin kanssa. Olethan yhteydessä Yritystalo Veturiin yrittäjyyteen liittyvissä muissa kysymyksissä.

TE-palvelut palvelevat yrittäjiä ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Työllistämisen bonus

Kutsumme yrittäjiä yhteistyöhön!

Tarvitseeko yrityksesi lisätyövoimaa tai onko yrityksesi halukas mahdollistaja-kumppaniksi?

Janakkalan kunnan työllisyyspalvelut sijoittavat pidempään työnhakijoina olleita henkilöitä työhön yrityksiin. Jos yritykselläsi on tarvetta työntekijällä, niin ole yhteydessä Matti Äikkääseen.

Mahdollistaja-kumppanuus

Yrityksen tarve työntekijälle on lyhytkestoinen TAI kunnan palveluksessa on henkilö, joka halutaan siirtää yritykseen saamaan kokemusta ja näyttämään osaamistaan.

 • Käyttäjäyrityssiirron kesto 1-3 kk.
 • Työaika vähintään 18 h/vko.
 • Yritykselle kuluton

Työlle tekijä –kumppanuus

Työntekijän tarve esimerkiksi toiminnan kasvattamisen testaaminen tai kausityön lisätyövoiman tarve.

 • Työntekijän siirto yritykseen max 6 kuukautta.
 • Työaika vähintään 18h/vko.
 • Yritys sitoutuu solmimaan työsuhteen vähintään 2kk ajaksi omarahoituksella, työaika vähintään 18h/vko (mahdollisuus hyödyntää palkkatukea ja/tai työllisyysseteliä).

Koulutuspolku –kumppanuus

 • Esimerkiksi oppisopimuksellinen työsuhde, joka solmitaan opintojen ajaksi (keskimäärin 18kk).
 • Työsuhteen ja työpanoksen siirtäminen sovitaan tapauskohtaisesti yrityksen ja työnhakijan kanssa.
 • Kulut yritykselle riippuu oppisopimuksen luonteesta ja sen tavoitteista. Jos työnhakija kuuluu kuntakokeilun kohderyhmään, niin kunta voi olla mahdollisesti toimia varsinaisena työnantajana oppisopimuksellisessa työsuhteessa ensimmäisen 6 kuukauden ajan.

Palvelut yhdistyksille

Yhdistysten ja kolmannen sektorin työpaikat ovat hyvä väylä kohti avoimia työmarkkinoita monelle haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevalla työnhakijalle. Janakkalan työllisyyspalvelut voi myöntää yhdistykselle vuosittaisten määrärahojen puitteissa kuntalisää työttömän työnhakijan palkkaukseen. Kuntalisän määrä on enintään 300 euroa/kuukausi ja myöntö voidaan tehdä työllisyyspalveluissa, jos kuntalisälle asetetut kriteerit täyttyvät ja vuosittaista määrärahaa on käytettävissä.

Työllisyyspalveluiden kautta voidaan pidempään olevalle työnhakijalle tarjota mahdollisuutta työllistyä yhdistyksessä tarjoamalla mahdollisuutta työntekijän työpanoksen siirtämiseen yhdistyksen työnjohdon alle. Tällöin yhdistys vastaa ainoastaan työntekijän työnjohdollisesta vastuusta.

Lisätietoa yhdistyksille myönnettävästä kuntalisästä ja palkkauksen tuesta saat työllisyyspalveluista. Olethan siis yhteydessä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikköön Pirjo Alijärveen.