Hanhia keväisellä pellolla

Mitä korvataan?

Voit hakea ELY-keskukselta avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen sekä korvausta ja tukea lajien aiheuttamiin vahinkoihin.

Korvauksen hakeminen

Korvausta vahingoista haetaan ilman aiheetonta viivytystä vahingon toteamisen jälkeen. Korvausta täytyy hakea pääsääntöisesti sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut. Maksettavat korvaukset ja tuet perustuvat lakiin rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Avustus-, korvaus- ja tukipäätökset antaa ELY-keskus. Maksatukset käsittelee KEHA-keskus.

Hae avustusta, korvausta ja tukea sekä niiden maksatusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa (linkki alla). Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea tulostettavalla lomakkeella. Toimita hakemus liitteineen sille ELY-keskukselle, jonka alueella vahinko on tapahtunut. Voit toimittaa hakemuksen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse, sähköpostitse, tuomalla paikanpäälle tai ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Jos haet maksatusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus KEHA-keskukseen.

Hakemuksessa ilmoitettavat asiat

• minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys
• milloin ja missä vahinko on tapahtunut
• vahingon laatu ja määrä sekä
• saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun lainsäädännön perusteella.

Liitä hakemukseen vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen kuitit. Kuitit mahdollisista maksullisista lausunnoista voidaan hyväksyä avustushakemukseen syntyneenä kustannuksena.

Linkki korvaushakemuksen tekoon:

Lupa rauhoitetun lajin vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen. Linkki ohjeisiin sekä sähköiseen lomakkeeseen:

Lainsäädäntö