Hukkakauraa viljapellolla

Hukkakaura on erittäin vaikeasti torjuttava, yksivuotinen heinämäinen rikkakasvi. Se lisääntyy nopeasti. Yksi hukkakaurayksilö voi tuottaa satoja siemeniä, jotka säilyvät maassa itämiskykyisinä vuosia. Näin yksikin hukkakaurayksilö pystyy saastuttamaan nopeasti kokonaisen peltolohkon. Hukkakauran torjunta vaatii pitkää ja suunnitelmallista työtä.
Suomessa on voimassa laki hukkakauran torjunnasta (185/2002). Lain tarkoituksena on ylläpitää korkealaatuista kasvintuotantoa edistämällä hukkakauran torjuntaa. Laki koskee toimenpiteitä, joilla torjutaan hukkakauraa ja estetään sen leviäminen.
Hukkakaura aiheuttaa jopa miljoonien eurojen tappiot vuosittain mm. torjunnan kustannuksina ja sadon heikentyneenä laatuna. Siksi on tärkeätä tunnistaa ensimmäiset yksilöt ja poistaa ne heti kitkemällä.

Ilmoita uudet hukkakauraesiintymät maaseutupalveluille

Uudet esiintymät ilmoitetaan maaseutupalveluille, jolloin maaseutuelinkeinoviranomainen käy toteamassa esiintymän paikan päällä tehtävässä hukkakaurakatselmuksessa.

Hukkakauran torjunta

Hukkakaura tulee torjua esimerkiksi kitkemällä, kemiallisesti, mekaanisin- tai viljelyteknisin toimenpitein.
Hukkakauran saastuttaman tilan on huomioitava rajoitukset viljan luovutuksen ja kuljetuksen osalta.
Hukkakauraa sisältävät jätteet on hävitettävä polttamalla.

Pyydä peruslohkon tai peruslohkojen puhtaaksi tarkastamista päätukihakemuksen yhteydessä

Viljelijä voi pyytää lohkon tarkastamista hukkakaurasta puhtaaksi, joko vapaamuotoisella hakemuksella oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai päätukihakemuksen yhteydessä Vipu-palvelussa.

Linkkejä