Neljä peurapukkia sänkipellolla

Mitä korvataan?

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä suurpedon (ahma, ilves, karhu, susi) aiheuttamasta viljelys-, eläin tai irtaimistovahingosta.
• Viljelysvahinkona korvataan hirvi- ja suurpetoeläinten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko.
• Eläinvahinkona korvataan hirvieläinten kotieläimelle sekä suurpetoeläinten kotieläimelle, tuotantoeläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheuttamat vahingot.
• Irtaimistovahinkona korvataan suurpetoeläinten muulle kuin edellä mainitulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Vahingosta ilmoittaminen

• Ilmoita vahingosta välittömästi Maaseutupalveluyksikkö Hämeen viranhaltijoille
• Hirvieläinvahingot: lomake 148
• Petoeläinvahingot: lomake 131

Vahingon korvaaminen

  • Riistaeläimen aiheuttamasta viljelysvahingosta korvataan enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä.
  • Riistaeläimen kotieläimille ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta korvataan enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo.
  • Suurpetoeläinten aiheuttamia irtaimistovahinkoja ja kotieläinvahinkoja korvataan enintään vahingoittuneen irtaimiston tai eläimen käypään arvoon asti.

Linkkejä