Kunnan kesätyösetelit kesälle 2024 ovat jaettu.

A: Kesätyöseteli on kunnan maksama 250 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 2000–2009 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 3 viikon ajalle 1.5.–31.8.2024 välisenä aikana.
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 500 euroa.

B: Kesätyöseteli on kunnan maksama 500 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 2000–2009 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 6 viikon ajalle 1.5.–31.8.2024 välisenä aikana.
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 1000 euroa.
 • 500 euron tuki rajoitetaan yhteen tukeen/yritys.

Huomioithan, että alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta!

Lisäksi:

 • Kesätyöseteli on nuoren haettava etukäteen. Setelin hakulomake on saatavilla sivun oikean reunan linkistä (Lomakkeet) ja nuorisopalveluista Jenni Salomaalta, 050 472 1230. Setelit jaetaan hakujärjestyksessä.
 • Yrityksen sijainnilla ei ole väliä, palkkaava yritys voi sijaita muussakin kuin nuoren kotikunnassa.
 • Käytettävissä on yksi kesätyöseteli/nuori. Seteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Seteli on voimassa vain siinä yrityksessä, johon se on myönnetty.
 • Työnantaja voi olla yritys tai yhdistys, jolla on Y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia kunta, yksityistalous, perhe eikä yksityinen henkilö.
 • Yksi työnantaja voi käyttää enintään 4 kpl/250 € tai 1 kpl/500 € saman kunnan kesätyöseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle yhteensä neljä nuorta tai yhden nuoren kesätyösetelillä.
 • Mikäli ilmenee, että kesätyöseteli ei tulekaan käyttöön, se tulee palauttaa nuorisotyöhön Jenni Salomalle uudelleen jaettavaksi.

Tulosta kesätyösetelihakemus ja täytä siihen valmiiksi jo omat tiedot. Tämän jälkeen täytä yhdessä työnantajan kanssa työnantajan tiedot. Varmistakaa, että kaikki tiedot ovat oikein hakemuksessa.

Hakemuksen täyttämisen jälkeen ole yhteydessä nuorten hyvinvointiohjaajaan Jenni Salomaahan p. 050 572 1230, voit laittaa viestiä tai soittaa sopiaksesi ajan, kun voit toimittaa kesätyösetelihakemuksen.

Muista ottaa kuvallinen henkilötodistus sekä kesätyösetelihakemus mukaasi, kun menet hakemaan kesätyöseteliä!

Nuorten hyvinvointiohjaaja ottaa sinulta hakemuksen ja antaa vaihdossa kesätyösetelin, minkä sinä toimitat työnantajallesi.

Kesätyösetelin maksatus työsuhteen päättymisen jälkeen:

 • Työnantaja palauttaa numeroidun kesätyösetelin ja palkkalaskelman nuorelle maksetusta palkasta 31.10.2024 mennessä Janakkalan kunnan nuorisopalveluille Jenni Salomaalle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Janakkalan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantajalle maksettava tuki on 250/500 euroa/seteli ja maksetaan, kun seteli on palautettu pyydettyyn päivämäärään mennessä. Jos kesätyösetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi ehtona oleva nettopalkka tai työsuhteen pituus ei toteudu), tukea ei voida maksaa.

Työsopimuslain 1. luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suosittelemme kirjallisen sopimuksen tekemistä.

Työsopimuslain 6. luvun 7 §:n mukaan ”työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.”

Työnantajat voivat ottaa yhteyttä maksatukseen liittyvissä asioissa palvelusihteeri Sanna Nuortevaan puh. 03 680 1273 (sanna.nuorteva@janakkala.fi).