Korona APU

Koronaepidemia on aiheuttanut ja tulee ikävä kyllä aiheuttamaan lisää haasteita yritystoiminnalle lähes alasta riippumatta. On tärkeää, että asioihin reagoidaan järkevästi…