Tarjouspyyntö päällysteurakka 2021

Janakkalan kunnan Tekninen lautakunta, tila- ja aluepalvelut pyytää urakkatarjouksia vuoden 2021 päällystystöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana oheisen tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen…

Tarjouspyynnöt ja hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista. Uusi hankintalaki on astunut voimaan 1.1.2017