Tarjouspyynnöt ja hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista. Uusi hankintalaki on astunut voimaan 1.1.2017