Jätelautakunta: Ilmoita kotikompostoinnista

Jätehuoltoviranomainen ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä kotikompostoinnista silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Pelkän…

Käytöstä poistetut öljysäiliöt ja lausunnot ELY-keskuksen tukihakemuksia varten

Lämmitystapojen muutokset ovat lisääntyneet Janakkalan kunnan alueella siihen tarjottavien tukien myötä. Öljylämmityksestä luovuttaessa käytöstä poistetut öljysäiliöt ovat herättäneet kysymyksiä. Lämmitystavan…

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Tekninen lautakunta 11.5.2021 § 97 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.5.-19.6.2021 Tekninen lautakunta 18.1.2022 § 12 Kunnanhallitus 24.1.2022 § 26 Rakennusjärjestyksen…

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvonta lomailee 19.12.2022-1.1.2023 välisen ajan Rakennusvalvonnan toimisto on avoinna tiistaista torstaihin klo 9.30 – 15.00. Tämä aika koskee myös asiakaspalvelun…