Janakkalan kunnan rakennusjärjestysehdotus

Janakkalan kunnan rakennusjärjestysehdotus on nähtävänä 8.12.2022-7.1.2023 (MRA 6 §). Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon…

Asemakaavojen lainvoimaisuus

Janakkalan kunnan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 3.10.2022 Turengin asemakaavan muutokset, Juttilantie 2021 (§ 79) ja Koljalantie 7 (§ 80). Päätöksistä ei…

Kettukallion asemakaavaehdotus nähtävänä

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 10.11.-10.12.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialueita 50-53, asuinkerrostalojen ja julkisten…

Liinalammin alueen kyselyn tulokset

Liinalammin alueen kehittämisestä järjestettiin kuntalaisille kysely, joka oli vastattavissa sähköisesti 2.5.-15.5.2022. Vastauksia saatiin 127 kpl. Vastaajista 77 % oli turenkilaisia.…

Tervakosken Kettukallion asemakaavamuutoksen kyselyn tulokset

Kettukallion asemakaavamuutosta koskeva kysely oli vastattavissa netissä sähköisesti sekä paperitulosteisena Tervakosken kirjastolla 14.4.-30.4.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 105 kpl, kaikki sähköisesti.…

Hallinto-oikeus teki päätöksen Hakamäen asemakaavaan liittyen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 6.5.2022 tehnyt päätöksen valituksesta, joka kohdistui valtuuston 14.12.2020 § 105 hyväksymään Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan…

Kysely Vehnä-, Ohra-, Ruis- ja Kaurapolun kiinteistönomistajille

Janakkalan kunta on laittamassa kaavoituskatsauksessakin olleen Vehnä-, Ohra-, Ruis- ja Kaurapolkujen alueen asemakaavamuutoksen vireille. Kyseisten katujen alueella on asemakaava, jossa…

Kaavoituskatsaus 2022

Janakkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 § 524 hyväksynyt Kaavoituskatsauksen vuodelle 2022. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n tarkoittama kaavoituskatsaus on nähtävänä…

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi

Tämä ohjeistus selventää loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviä seikkoja ja lupamenettelyä. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi on syytä aloittaa kohteen lähtökohtien selvittämisellä:…

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Tekninen lautakunta 11.5.2021 § 97 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.5.-19.6.2021 Tekninen lautakunta 18.1.2022 § 12 Kunnanhallitus 24.1.2022 § 26 Rakennusjärjestyksen…

Harvialaan koirapuisto

Harvialan Alikartanon alueen asukkaat ovat esittäneet koirapuiston omaehtoista rakentamista kunnan maalle, asuinalueen leikkipuiston lähelle. Kunta puoltaa hanketta, vuokraisi koirapuistolle tarvittavan…

Omakotitontit karttapalvelussa

Tutustu Janakkalan uuteen karttapalveluun! Myös vapaiden tonttien selailu ja varaus toimivat nyt sähköisesti.