Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 1.7.2022 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/741/10.03.00.01/2022 Kiinteistö: Ylikuotola 165-436-2-39, sijaintikartta ja asemapiirros Hakemus: Vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakentaminen rantayleiskaavan maatalousalueelle…

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 1.7.2022 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/514/10.03.00.02/2022 Kiinteistö: Määräala kiinteistöstä Peräsuo 165-412-8-116, sijaintikartta ja asemapiirros Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka Päätös:…

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 1.7.2022 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/354/10.03.00.02/2022 Kiinteistö: Määräala kiinteistöstä Haukkala 165-403-1-266, sijaintikartta ja asemapiirros Hakemus: Matkaviestintukiaseman rakentaminen, uusi rakennuspaikka Päätös:…

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivämäärä 1.7.2022 Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/425/10.03.00.01/2022 Kiinteistö: Kekola 165-436-4-164, sijaintikartta ja asemapiirros Hakemus: Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ranta-alueella.…

Tervakosken asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Kettukallio

Asemakaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaselostuksen nähtävänäolo 30.6.-12.8.2022 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §).  Kaavamuutosalue sijaitsee Tervajoentien…

Tervakosken asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Vanhakylä

Asemakaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaselostuksen nähtävänäolo 30.6.-12.8.2022 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §).  Kaavamuutosalue sijaitsee Tervakoski…

Asemakaavan voimaantulo

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 105 hyväksynyt Hakamäen urheilupuiston asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymistä koskeva päätös oli kuulutettu…

Liinalammin alueen kyselyn tulokset

Liinalammin alueen kehittämisestä järjestettiin kuntalaisille kysely, joka oli vastattavissa sähköisesti 2.5.-15.5.2022. Vastauksia saatiin 127 kpl. Vastaajista 77 % oli turenkilaisia.…

Koljalantie 7, asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 2.6.-9.7.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Asemakaavan muutos koskee korttelin 634 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta…

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävänä 2.6.-9.7.2022 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Ranta-asemakaava koskee tilaa RN:o 165-420-1-308.  Ranta-asemakaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialueet…

Tervakosken Kettukallion asemakaavamuutoksen kyselyn tulokset

Kettukallion asemakaavamuutosta koskeva kysely oli vastattavissa netissä sähköisesti sekä paperitulosteisena Tervakosken kirjastolla 14.4.-30.4.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 105 kpl, kaikki sähköisesti.…

Hallinto-oikeus teki päätöksen Hakamäen asemakaavaan liittyen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 6.5.2022 tehnyt päätöksen valituksesta, joka kohdistui valtuuston 14.12.2020 § 105 hyväksymään Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan…