Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Ympäristönsuojelulain 527/2014 luvussa 14 käsitellään pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista:

  • Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  • Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.
  • Jos on aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve. Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle, Hämeen ELY-keskukselle.

Roskaaminen/roskaantuminen voi erota maaperän ja pohjaveden pilaamisesta/pilaantumisesta.

Laaksonen Tuuli

ympäristösuunnittelija
- Aumaus-ilmoitukset
- Öljysäiliöt
- Vieraslajit ja luonnonsuojelu
- Maasto- ja vesiliikenneluvat
- Ympäristön tilan seuranta ja kunnostus
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1292
Puh. 040 149 5216