Suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vahvistettiin lokakuussa 2016. Niiden pohjalta laadittu kunnan varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017.

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatusta ohjaa ja linjaa Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Janakkalan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku 2018-2019 (liite varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa teemme jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman (lapsen vasu). Vasukeskustelussa ovat mukana lapsen huoltajat ja varhaiskasvatuksen työntekijä. Yhteisymmärryksessä huoltajien ja varhaiskasvatus- henkilöstön kanssa luomme rakentavan pohjan yhteiselle kasvatuskumppanuudelle.

Turvakansio

Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on turvakansio. Suunnitelmassa on ohjeita kriisitilanteisiin ja paloturvallisuuteen sekä työn- ja vastuunjakoon.