Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Janakkalan kunta on aloittanut tulorekisteritietojen käytön varhaiskasvatusmaksujen määrittelyssä. Tämä ei kuitenkaan koske yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuutta.

Tulorajat 1.8.2022 alkaen

Perhekoko tuloraja/kk maksu -% alin maksu 28 eur, jos tulot ylin maksu, jos tulot
2 2913 10,73 3175 5665
3 3758 10,7 4020 6510
4 4267 10,7 4529 7019
5 4777 10,7 5039 7529
6 5284 10,7 5546 8036

 

Hoitotunteihin perustuva kolmiportaisen järjestelmä varhaiskasvatusmaksun määrittämisessä

keskimäärin tunnit /vko maksuprosentti keskimäärin tunnit / kk    (21 tp)
enintään 20 h /vko 50 % 88
yli 20 h/vko-alle 35 h/vko 80 % 154
vähintään 35 h/vko 100 % 220 tai enemmän

 

Perheellä on kuukausittain käytettävissä valitsemansa keskimääräinen viikkotuntimäärä suhteutettuina kunkin kalenterikuukauden arkipäivien lukumäärään. Varattaessa tai käytettäessä tunteja ja niiden ylittäessä  maksupäätöksen tunnit, maksu peritään kyseiseltä kuukaudelta seuraavan maksuluokan mukaisesti.

Tuntien varaus on sitova. Esimerkiksi jos varaus päivälle on klo 8-16 ja käyttö on klo 7.45-15.45, tuntikertymä on tältä päivältä klo 7.45-16 ja ylitystä syntyy 15 min.

1.2.2021 alkaen pyydämme tekemään ilmoitukset tuntirajan muutoksesta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Sopimuksen kesto on kerrallaan vähintään kolme (3) kuukautta.

Toivonen Leena

sijaisena Anu Nieminen (tavoitettavissa ma, to, pe)
toimistosihteeri, kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Tervakoski
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1264

Pesola Katja

toimistosihteeri
kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki, perhepäivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminnan asiat.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1647