Asiakasmaksut

Muutoksia jälleen varhaiskasvatuksen maksuihin 1.8.2018 lukien indeksin vaikutuksen verran

 

Perhekoko tuloraja/kk maksu -% alin maksu, jos tulot ylin maksu,jos tulot
2 2102 10,7 2355 4998
3 2713 10,7 2970 5415
4 3080 10,7 3335 5780
5 3447 10,7 3700 6150
6 3813 10,7 4070 6510

Lisätietoja löydät maksuesitteestä.

 

Hoitotunteihin perustuva kolmiportaisen järjestelmä hoitomaksun määrittämisessä

keskimäärin tunnit /vko maksuprosentti keskimäärin tunnit / kk    (21 tp)
enintään 20 h /vko 50 % 88
yli 20 h/vko-alle 35 h/vko 80 % 154
vähintään 35 h/vko 100 % 220 tai enemmän

 

Perheellä on kuukausittain käytettävissä valitsemansa keskimääräinen viikkotuntimäärä suhteutettuina kunkin kalenterikuukauden arkipäivien lukumäärään. Jos ilmoitetut ja/tai käytetyt hoitotunnit ylittävät maksupäätöksen mukaiset varatut tunnit, maksu peritään kyseiseltä kuukaudelta seuraavan maksuluokan mukaisesti.