Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Tulotiedot toimitetaan sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta. Kunnalla on mahdollisuus käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja edellyttäen, että huoltajat ovat antaneet siihen suostumuksen. Huoltaja voi antaa myös suostumuksen korkeimman maksun hyväksymiseen, jolloin tuloja ei selvitetä lainkaan. Mikäli tulotietoja ei saada Tulorekisteristä eivätkä huoltajat niitä toimita, asiakasmaksu voidaan määritellä korkeimman maksun mukaan.

Asiakasmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perhekoon mukaan. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttaa hoidon tarpeen tuntiraja.

 • enintään 20h/vko (88h/kk)
 • yli 20-35h/vko (154h/kk)
 • yli 35h/vko (155h/kk)

Mikäli tunteja varataan ja/tai käytetään yli sovitun tuntirajan, asiakasmaksu peritään seuraavan tuntirajan mukaan.

Jos perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, määritellään nuorin lapsi ensimmäiseksi lapseksi. Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määritetään enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen muista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista määritettävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

 • bruttotulot, johon huomioidaan osuus lomarahasta, ylityöt, palkanlisät sekä verolliset luontaisedut
 • työttömyys- tai sairauspäiväraha
 • raskaus- ja vanhempainraha
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • opintoetuudet
 • kuntoutusraha
 • eläke, myös lapselle maksettava
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Janakkalan kunnalla on mahdollisuus tarkistaa tulotiedot Tulorekisteristä, joka on Verohallinnon ylläpitämä. Tulorekisteristä saatujen tietojen käyttö edellyttää kuitenkin huoltajien suostumusta. Tulorekisterin puutteellisista tiedoista johtuen, yrittäjien tulotiedot tulee toimittaa itse.

Tulot, joita ei huomioida

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • opintotuki, aikuiskoulutustuki, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja avustuksia
 • kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta
 • lasten kotihoidon tuki
 • toimeentulotuki

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairauden kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  Täysi maksu veloitetaan, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdenkin toimintapäivän,

Varhaiskasvatuksen alkaessa ja loppuessa kesken kuukauden, asiakasmaksu suhteutetaan käytettyjen tuntien mukaan.

Asiakasmaksua ei peritä lapsen ollessa pois vanhempainrahajakson ajalta. Yli viisi (5) päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava yksi (1) viikko ennen suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään viisi (5) päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta, eikä siitä saa maksuhyvitystä. Vanhempainrahajakson poissaoloista ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sekä eDaisyn muutosilmoituksella, johon liitetään ko. vanhempainrahajaksosta saatu päätös.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta, mikäli lapsen hoitosuhde on kestänyt koko toimintavuoden (1.8.-31.7).

Lomapäivät eivät pienennä asiakasmaksua.

perhekokotuloraja / kkmaksu %alin maksu, jos tulotylin maksu, jos tulot
2387410,741366626
3499810,752607750
4567510,759378427
5635310,766159105
6702810,772909780
Tulorajat 1.3.2023 alkaen. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaan korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 eurolla.

Liitteet ja linkit

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatus
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Raunila Katja

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki
koululaisten iltapäivätoiminnan laskutus

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Maunula Annina

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Tervakoski

Juttilantie 1, 14200 Turenki