Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Tulotiedot toimitetaan sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta. Kunnalla on mahdollisuus käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja edellyttäen, että huoltajat ovat antaneet siihen suostumuksen. Huoltaja voi antaa myös suostumuksen korkeimman maksun hyväksymiseen, jolloin tuloja ei selvitetä lainkaan. Mikäli tulotietoja ei saada Tulorekisteristä eivätkä huoltajat niitä toimita, asiakasmaksu voidaan määritellä korkeimman maksun mukaan.

Asiakasmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perhekoon mukaan. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttaa hoidon tarpeen tuntiraja.

 • enintään 20h/vko (88h/kk)
 • yli 20-35h/vko (154h/kk)
 • yli 35h/vko (155h/kk)

Mikäli tunteja varataan ja/tai käytetään yli sovitun tuntirajan, asiakasmaksu peritään seuraavan tuntirajan mukaan.

Jos perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, määritellään nuorin lapsi ensimmäiseksi lapseksi. Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määritetään enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen muista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista määritettävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

 • bruttotulot, johon huomioidaan osuus lomarahasta, ylityöt, palkanlisät sekä verolliset luontaisedut
 • työttömyys- tai sairauspäiväraha
 • raskaus- ja vanhempainraha
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • opintoetuudet
 • kuntoutusraha
 • eläke, myös lapselle maksettava
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Janakkalan kunnalla on mahdollisuus tarkistaa tulotiedot Tulorekisteristä, joka on Verohallinnon ylläpitämä. Tulorekisteristä saatujen tietojen käyttö edellyttää kuitenkin huoltajien suostumusta. Tulorekisterin puutteellisista tiedoista johtuen, yrittäjien tulotiedot tulee toimittaa itse.

Tulot, joita ei huomioida

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • opintotuki, aikuiskoulutustuki, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja avustuksia
 • kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta
 • lasten kotihoidon tuki
 • toimeentulotuki

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairauden kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  Täysi maksu veloitetaan, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdenkin toimintapäivän,

Varhaiskasvatuksen alkaessa ja loppuessa kesken kuukauden, asiakasmaksu suhteutetaan käytettyjen tuntien mukaan.

Asiakasmaksua ei peritä lapsen ollessa pois vanhempainrahajakson ajalta. Yli viisi (5) päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava yksi (1) viikko ennen suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään viisi (5) päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta, eikä siitä saa maksuhyvitystä. Vanhempainrahajakson poissaoloista ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sekä eDaisyn muutosilmoituksella, johon liitetään ko. vanhempainrahajaksosta saatu päätös.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta, mikäli lapsen hoitosuhde on kestänyt koko toimintavuoden (1.8.-31.7).

Lomapäivät eivät pienennä asiakasmaksua.

perhekoko1.3.2023
tuloraja / kk
1.8.2024
tuloraja /kk
maksu %1.3.2023 alin maksu (28€),
jos tulot
1.8.2024 alin maksu (30€),
jos tulot
1.3.2023 ylin maksu (295€),
jos tulot
1.8.2024 ylin maksu (311€),
jos tulot
23874406610,74136434366266968
34998524510,75260552577508147
45675595610,75937623684278858
56353666710,76615694791059569
67028737610,772907656978010278
Tulorajat 1.3.2023 alkaen. Yli kuusi henkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 eurolla.
Tulorajat 1.8.2024 alkaen. Yli kuusi henkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 eurolla.

Liitteet ja linkit

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatus
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Raunila Katja

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki
koululaisten iltapäivätoiminnan laskutus

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Maunula Annina

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Tervakoski

Juttilantie 1, 14200 Turenki