Kesätyöseteli 2022

A: Kesätyöseteli on kunnan maksama 250 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1998–2007 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 3 viikon ajalle 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 500 euroa

B: Kesätyöseteli on kunnan maksama 500 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1998–2007 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 6 viikon ajalle 1.5.–31.8.2020 välisenä aikana
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 1000 euroa

Huomioithan, että alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta!

Lisäksi:

 • Haettava etukäteen, setelin hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla tämän sivun alalaidan linkistä (Liitteet) ja nuorisotyöstä Naana Hongistolta, 050 472 1230. Setelit jaetaan hakujärjestyksessä.
 • Yrityksen sijainnilla ei ole väliä, palkkaava yritys voi sijaita muussakin kuin nuoren kotikunnassa.
 • Käytettävissä on yksi kesätyöseteli/nuori. Seteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Seteli on voimassa vain siinä yrityksessä, johon se on myönnetty.
 • Työnantaja voi olla yritys tai yhdistys, jolla on Y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia kunta, yksityistalous, perhe eikä yksityinen henkilö.
 • Yksi työnantaja voi käyttää enintään neljä tai kaksi (4kpl /250€ tai 2kpl / 500€) saman kunnan kesätyöseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle yhteensä neljä tai kaksi eri nuorta kesätyösetelillä.
 • Mikäli ilmenee, että kesätyöseteli ei tulekaan käyttöön, se tulee palauttaa nuorisotyöhön Naana Hongistolle uudelleen jaettavaksi.

Kesätyösetelin maksatus työsuhteen päättymisen jälkeen:

 • Työnantaja palauttaa numeroidun kesätyösetelin ja palkkalaskelman nuorelle maksetusta palkasta 29.10.2022 mennessä Janakkalan kunnan nuorisopalveluille Naana Hongistolle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Janakkalan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantajalle maksettava tuki on 250/500 euroa/seteli ja maksetaan, kun seteli on palautettu pyydettyyn päivämäärään mennessä. Jos kesätyösetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi ehtona oleva nettopalkka tai työsuhteen pituus ei toteudu), tukea ei voida maksaa.

Työsopimuslain 1. luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suosittelemme kirjallisen sopimuksen tekemistä.

Työsopimuslain 6. luvun 7 §:n mukaan ”työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.”

Työnantajat voivat ottaa yhteyttä maksatukseen liittyvissä asioissa toimistosihteeri Sanna Nuortevaan puh. 03 680 1273 (sanna.nuorteva@janakkala.fi).