Uuden koulukeskuksen havainnekuvassa välituntipihalla vehreä nurmi ja leikkivälineitä.

Turengin koulu- ja monitoimikeskus

Sivun pääkuvassa YIT:N havainnekuva Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen julkisivusta.

 

Kunnan ja KVR-urakoitsija YIT Suomi Oy:n välinen urakkasopimus on allekirjoitettu 11.6.2021.

YIT Suomi Oy:n KVR-urakan työt Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen 1. vaiheen rakennushankkeessa ovat edenneet hyvin.

Työmaa on ollut töiden aloittamisesta asti aidattuna ja koulun toiminnat ja liikenne ovat sujuneet toivotusti. Tekonurmikentän viereiselle oppilaiden kulkuväylälle asennettiin valot vuodenajan pimeitä hetkiä varten. Työmaa on toimittanut säännöllisesti kuntalaisten viikkotiedotteet ja ne löytyvät sivustolta omasta kohdastaan. Viikkotiedotteissa työmaa kertoo työtilanteen ja mahdollisista poikkeuksellisista työmaatapahtumista.

Turengin koulu- ja monitoimikeskus, toimintojen sijainnit ja sisäänkäynnit
Turengin koulu- ja monitoimikeskus, toimintojen sijainnit ja sisäänkäynnit.

Työmaa etenee KVR-urakoitsijan YIT Suomi Oy:n laatiman työmaa-aikataulun mukaisesti.

Työmaa-alueen läheisyydessä kehotetaan tarkkaavaisuuteen ja noudattamaan annettuja ohjeita ja opasteita. Kunnan ja urakoitsijan tavoitteena on varmistaa turvallinen liikkuminen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän työmaasta johtuvia vaikutuksia asukkaille ja alueella liikkuville.

vihrean rahoituksen tunnus.

Hankkeelle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi puolueeton ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.