Asiakasmaksut 2021

Avoterveydenhuollon asiakasmaksut

 

 

euroa
Tk-lääkärin avosairaanhoidon käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 20,60
Avosairaanhoidon hoitajan käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi     1) 11,40
Erikoislääkärin käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 20,60
Yksilökohtainen fysioterapia 11,40
Lääkärin/hammaslääkärin todistus tavallinen     2) 50,80
Todistus ajo-oikeutta varten 61,00
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti) 50,80
Tilapäinen kotisairaanhoito lääkäri ja hammaslääkäri, kotikäynti 18,90
Tilapäinen kotisairaanhoito, muu henkilö, kotikäynti 12,00
Kansainvälinen rokotustodistus 14,20
Salmonellatodistus 15,50
HIV-todistus 28,40
Röntgenkuvan CD-tallenne 40,00

Suun terveydenhuollon maksut

Esimerkkejä tavallisimmista toimenpiteistä euroa
Käyntimaksu peritään jokaiselta käyntikerralta
– Suuhygienisti, perusmaksu 10,20
– Hammaslääkäri, perusmaksu 13,10
– Erikoishammaslääkäri, perusmaksu 19,20
Tutkimus 18,90
Hammaskiven poisto
– n. 10 min. 8,40
– laaja 18,90 – 54,90
Paikkaus
– täytteen koosta ja materiaalista riippuen 18,90 – 54,90
– ruuvit, nastat ym. tukitoimenpiteet 8,40 – 18,90
Juurihoito, laskutetaan ajankäytön mukaan
– Hinta hoitokäyntiä kohden 18,90 – 54,90
Hampaan poisto 18,90
– vaikea 37,50
Leikkauksellinen poisto 54,90
– vaikea 77,00
Puudutus, leuan puoliskolta 8,40
Kuvantamistutkimus, hammaskuva 8,40
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 18,90
Varattu, mutta käyttämättä jätetty hammashoitoaika 50,80
Röntgenkuvan CD-tallenne 40,00

 

Laskutus tapahtuu joka hoitokerralta erikseen.

Asiakasmaksut koskevat 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita.

Janakkalan sairaalan maksut

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu/vrk 48,90
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen/vrk 22,50
Päivä- tai yöhoidon maksu 22,50
 Terveydenhuollon asiakasmaksukatto vuonna 202 on 683 euroa.

 

 

1) Hoitajakäynniltä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään ennalta suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä. Terveydenhoitoon liittyvistä käynneistä ei peritä maksua (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, rokotukset).

 

2) Maksua ei peritä seuraavista todistuksista:

-A-todistus (lyhytaikainen sairaslomatodistus),

-B-todistus, jos se koskee sairaspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, eläkettä, lääkkeen erityiskorvausta tai kuntoutusta

-nuorison terveystodistus

-todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten

-lausunto veteraanikuntoutusta varten

-lääkärinlausunto holhousasioissa

-todistus lapsen sairaudesta

-todistus matkakustannusten korvausta varten

-todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella

-todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten

-allergiatodistukset

-neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset

-kutsuntatarkastustodistus

-keltakuume- ja muu rokotustodistus

 

Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut