Asiakasmaksut 2021

Avoterveydenhuollon asiakasmaksut

 • Tk-lääkärin avosairaanhoidon käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 20,60 €
 • Avosairaanhoidon hoitajan käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi  11,40 € *)
 • Erikoislääkärin käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 20,60 €
 • Yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €
 • Lääkärin/hammaslääkärin todistus tavallinen 50,80 € **)
 • Todistus ajo-oikeutta varten 61,00 €
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti) 50,80 €
 • Tilapäinen kotisairaanhoito lääkäri ja hammaslääkäri, kotikäynti 18,90 €
 • Tilapäinen kotisairaanhoito, muu henkilö, kotikäynti 12,00 €
 • Kansainvälinen rokotustodistus 14,20 €
 • Salmonellatodistus 15,50 €
 • HIV-todistus 28,40 €
 • Röntgenkuvan CD-tallenne 40,00 €

*) Hoitajakäynniltä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään ennalta suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä. Terveydenhoitoon liittyvistä käynneistä ei peritä maksua (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, rokotukset).

**) Maksua ei peritä seuraavista todistuksista:

 • A-todistus (lyhytaikainen sairaslomatodistus),
 • B-todistus, jos se koskee sairaspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, eläkettä, lääkkeen erityiskorvausta tai kuntoutusta
 • nuorison terveystodistus
 • todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
 • lausunto veteraanikuntoutusta varten
 • lääkärinlausunto holhousasioissa
 • todistus lapsen sairaudesta
 • todistus matkakustannusten korvausta varten
 • todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella
 • todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
 • allergiatodistukset
 • neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset
 • kutsuntatarkastustodistus
 • keltakuume- ja muu rokotustodistus

Suun terveydenhuollon maksut

Esimerkkejä tavallisimmista toimenpiteistä:

 • Käyntimaksu peritään jokaiselta käyntikerralta
  • Suuhygienisti, perusmaksu 10,20 €
  • Hammaslääkäri, perusmaksu 13,10 €
  • Erikoishammaslääkäri, perusmaksu 19,20 €
 • Tutkimus 18,90 €
 • Hammaskiven poisto
  • n. 10 min. 8,40 €
  • laaja 18,90 – 54,90 €
 • Paikkaus
  • täytteen koosta ja materiaalista riippuen 18,90 – 54,90 €
  • ruuvit, nastat ym. tukitoimenpiteet 8,40 – 18,90 €
 • Juurihoito, laskutetaan ajankäytön mukaan
  • Hinta hoitokäyntiä kohden 18,90 – 54,90 €
 • Hampaan poisto 18,90 €
  • vaikea 37,50 €
 • Leikkauksellinen poisto 54,90 €
  • vaikea 77,00 €
 • Puudutus, leuan puoliskolta 8,40 €
 • Kuvantamistutkimus, hammaskuva 8,40 €
 • Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 18,90 €
 • Varattu, mutta käyttämättä jätetty hammashoitoaika 50,80 €
 • Röntgenkuvan CD-tallenne 40,00 €

Laskutus tapahtuu joka hoitokerralta erikseen

Asiakasmaksut koskevat 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita.

Janakkalan sairaalan maksut

 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu/vrk 48,90 €
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen/vrk 22,50 €
 • Päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 €

Terveydenhuollon asiakasmaksukatto vuonna 2021 on 683 €.

Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut

Katso ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut täältä.