Erityisruokavaliot

Erityisruokavalion tulee perustua sairauden hoitoon tai terveydellisiin syihin. Kansallisen allergiaohjelman (2008 – 2018) mukaisesti lievää allergista oireilua ei tule enää hoitaa oireita aiheuttavaa ruokaainetta välttämällä, vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Lievää allergista oireilua aiheuttavista ruoka-aineista ei näin ollen laadita ilmoitusta ruokapalveluille.

Ruokavaliosta on perusteltua jättää pois ne välttämättömät ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan merkittävää haittaa tai hengenvaarallisia oireita. Tällöin huoltaja tekee ilmoituksen erityisruokavaliosta Wilmaan.

Erityisruokavaliosta voi ilmoittaa Wilman kautta 1.6 – 31.8 välisenä aikana. Muulloin ilmoitus tehdään paperilomakkeella, joka toimitetaan kouluterveydenhuollon kautta ruokapalveluun.

Erityisruokavalioilmoitus