Erityisruokavalion tulee perustua sairauden hoitoon tai terveydellisiin syihin. Kansallisen allergiaohjelman mukaisesti, lievää allergista oireilua ei tule enää hoitaa oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta välttämällä, vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Lievää allergista oireilua aiheuttavista ruoka-aineista ei näin ollen laadita ilmoitusta ruokapalveluille.

Ruokavaliosta on perusteltua jättää pois ne välttämättömät ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan merkittävää haittaa tai hengenvaarallisia oireita. Tällöin huoltaja tekee ilmoituksen erityisruokavaliosta Wilmaan.

Erityisruokavaliosta voi ilmoittaa Wilman kautta 12.5 – 5.8.2023 välisenä aikana. Mikäli ruokavalioon tulee lukuvuoden aikana muutoksia, huoltaja täyttää uuden erityisruokavalioilmoituksen. Uusien ruoka-aineiden kokeilu tehdään kotona. Kun ruoka-aine ei enää aiheuta oireita, tulee huoltajan mahdollisimman pian ilmoittaa allergiaruokavalion purkamisesta Tuuvingin keskuskeittiölle puh. 050 473 8588 tai sähköpostilla tuuvinginkeskuskeittio@compass-group.fi

Erityisruokavalioilmoitus