Asiakasmaksut 2018

Avoterveydenhuollon asiakasmaksut

euroa
Tk-lääkärin avosairaanhoidon käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 18,85
Avosairaanhoidon hoitajan käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi     1) 10,35
Erikoislääkärin käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 18,85
Yksilökohtainen fysioterapia 10,35
Sarjassa annettava hoito mm. lääkinnällinen kuntoutus, puhe- ja äänieriöhoito 10,35
Lääkärin/hammaslääkärin todistus ja lausunto     2) 46,35
Todistus ajo-oikeutta varten 61,00
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 46,35
Kansainvälinen rokotustodistus 13,80
Salmonellatodistus 15,00
HIV-todistus 27,50
Röntgenkuvan CD-tallenne 38,80

Suun terveydenhuollon maksut

Esimerkkejä tavallisimmista toimenpiteistä euroa
Käyntimaksu peritään jokaiselta käyntikerralta
– Suuhygienisti, perusmaksu 9,30
– Hammaslääkäri, perusmaksu 11,95
– Erikoishammaslääkäri, perusmaksu 17,45
Tutkimus 17,25
Hammaskiven poisto
– n. 10 min. 7,70
– laaja 17,25 – 50,10
Paikkaus
– täytteen koosta ja materiaalista riippuen 17,25 – 50,10
– ruuvit, nastat ym. tukitoimenpiteet 7,70   – 17,25
Juurihoito, laskutetaan ajankäytön mukaan
– Hinta hoitokäyntiä kohden 17,25 – 50,10
Hampaan poisto 17,25
– vaikea 34,25
Leikkauksellinen poisto 50,10
– vaikea 70,35
Puudutus, leuan puoliskolta 7,70
Kuvantamistutkimus, hammaskuva 7,70
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 17,25
Todistus 46,35
Varattu, mutta käyttämättä jätetty hammashoitoaika 46,35

 

Laskutus tapahtuu joka hoitokerralta erikseen.

Asiakasmaksut koskevat 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita.

Janakkalan sairaalan maksut

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu/vrk 44,60
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen/vrk 20,55
Päivä- tai yöhoidon maksu 20,55
Omaishoidon vapaan aikainen maksu/vrk 11,40
 Terveydenhuollon asiakasmaksukatto vuonna 2018 on 683 euroa.

 

 

1) Hoitajakäynniltä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään ennalta suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä. Terveydenhoitoon liittyvistä käynneistä ei peritä maksua (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, rokotukset).

2) Maksua ei peritä seuraavista todistuksista: A-todistus (lyhytaikainen sairaslomatodistus), B-todistus, jos se koskee sairaspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, eläkettä, lääkkeen erityiskorvausta tai kuntoutusta, nuorison terveystodistus, todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten, lausunto veteraanikuntoutusta varten, lääkärinlausunto holhousasioissa, todistus lapsen sairaudesta, todistus matkakustannusten korvausta varten, todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella, todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten, allergiatodistukset, neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset, kutsuntatarkastustodistus, keltakuume- ja muu rokotustodistus

 

Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut