Pohjapadot

Sääjärvenojan (Sääjärvi), Kesijärven ja Isojärven pohjapadot

Rosenlew Oy:n rakensi aikanaan vesien säännöstelemiseksi patoja, jotka periytyivät UPM-Kymmenelle. 2010-luvulla UPM:n, Ely-keskuksen ja Janakkalan kunnan yhteishankkeena kiinteät säännöstelypadot muutettiin hoitamatta toimiviksi pohjapadoiksi, jotka mahdollistavat myös kalojen kulkemisen järvien ja purojen välillä. Samalla syntyi kauniita ja viihtyisiä retkikohteita, joista voi myös laskea kanootin tai veneen vesille.

Vesistökokonaisuuden kunnostuksesta hyötyvät erityisesti vaeltavat lajit, kuten taimen ja ankerias. Kalatiet on suunniteltu siten, että ne toimivat samalla taimenten lisääntymisalueina.

Katso kaikki kolme patoa alueen kartasta.

Sääjärvenojan pato

Kesijärven pato

Isojärven pato