Mustakallio ja Sokslammi

Marttilantie, Tervakoski

Sokslammen rannalta kohoava Mustakallion varjoisa jyrkänne on lajistollisesti kenties Janakkalan arvokkain kalliojyrkänne. Alueella tavataan mesotrofista, jopa eutrofista sammallajistoa kuten lastu- ja munasammal sekä ruskokarvesammal. Kallioalue kuuluu luonnonsuojelualueiden Natura-verkostoon. Mustakallion
pohjoispuolen kallioalueella risteilee kävelypolkuja.

Jyrkänteen juurella on kunnan uima- ja veneranta. Sokslampi on yhteydessä Alasjärveen ja edelleen Toivanjokeen ja Kesijärveen maantien alittavan rummun
kautta. Reitti on kuljettavissa veneellä.

Katso alueen kartta (pisteellä merkitty ehdotettu lähtöpiste)