Päättöviikot ja uusinnat

Päättöviikkojen aikataulut lukuvuosi 2020-2021

Päättöviikolla kurssikoe pidetään klo 9.30-12.15. Kokeesta voi lähteä aikaisintaan kello 11.00. Seuraavan päivän kokeen pohjatunti pidetään klo 12.45-14.00. Päättöviikosta julkaistaan erillinen ohjelma noin kaksi viikkoa ennen päättöviikon alkua.

Jos opiskelija on poissa kokeesta sairauden tai muun ennalta arvaamattoman syyn takia, on poissaolosta ilmoitettava Wilman kautta kyseisen aineen opettajalle koeaamuna klo 9.30 mennessä. Aiheeton poissaolo kurssikokeesta tai uusintakokeesta lasketaan käytetyksi suorituskerraksi. Mikäli poissaoloon on hyväksyttävä syy, se antaa oikeuden osallistua uusintakokeeseen.

Koetilassa opiskelija ei saa käyttää tai pitää esillä matkapuhelinta tai elektronisia soittimia tai niiden lisälaitteita. Laskimet, tietokoneet ja taulukkokirjat opettaja voi tarkistaa pistokokein.

päättöviikko Tervakoski

päättöviikko Turenki

Uusintakokeet lukuvuosi 2020-2021

Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava Wilman kautta määräaikaan mennessä (viikko ennen uusintapäivää) ja ilmoittautuminen on sitova.

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia abien extra-uusinnassa. Tässä uusinnassa voi suorittaa vain yhden kurssin.

Uusintakokeiden aikataulut

  • 5. jakson uusinta 25.8. klo 14.10
  • 1. jakson uusinta 28.10. klo 14.10
  • 2. jakson uusinta 16.12. klo 14.10
  • abien extra-uusinta 21.1. klo 14.10
  • 3. jakson uusinta: 24.2. klo 14.10
  • 4. jakson uusinta tiistai 28.4. klo 14.10

Mahdollisia muutoksia aikatauluihin voi tulla.