Päättöviikot lukuvuonna 2022-2023

Päättöviikolla koe pidetään klo 9.30-12.15. Kokeesta voi lähteä aikaisintaan kello 11.00. Seuraavan päivän kokeen pohjatunti pidetään klo 12.45-14.00 tai ennen koetta klo 8.00-9.15. Päättöviikosta julkaistaan erillinen ohjelma noin kaksi viikkoa ennen päättöviikon alkua.

Jos opiskelija on poissa kokeesta sairauden tai muun ennalta arvaamattoman syyn takia, on poissaolosta ilmoitettava Wilman kautta kyseisen aineen opettajalle koeaamuna klo 9.30 mennessä. Aiheeton poissaolo kokeesta tai uusintakokeesta lasketaan käytetyksi suorituskerraksi. Mikäli poissaoloon on hyväksyttävä syy, se antaa oikeuden osallistua uusintakokeeseen.

Koetilassa opiskelija ei saa käyttää tai pitää esillä matkapuhelinta tai elektronisia soittimia tai niiden lisälaitteita. Laskimet ja tietokoneet  opettaja voi tarkistaa pistokokein.

Uusintakokeet lukuvuonna 2022-2023

Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava Wilman kautta määräaikaan mennessä (viikko ennen uusintapäivää) ja ilmoittautuminen on sitova.

Uusintakokeiden aikataulut

  • 5. jakson uusinta 23.8. klo 14.10
  • 1. jakson uusinta 26.10. klo 14.10
  • 2. jakson uusinta 20.12. klo 14.10
  • 3. jakson uusinta: 23.2. klo 14.10
  • 4. jakson uusinta 4.5. klo 14.10

Mahdollisia muutoksia aikatauluihin voi tulla.