Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksessa käsitellään mm. lukio-opintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Päävastuu opinto-ohjauksesta on opinto-ohjaajalla.

 

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä ainakin seuraavissa asioissa:

  • lukio-opintojen suunnittelu, suorittaminen ja eteneminen
  • ylioppilaskirjoitukset
  • tulevaisuuden suunnitelmat
  • opiskeluun liittyvät haasteet ja vaikeudet