Katu- ja sijoittamisluvat

Kunta myöntää sijoitus- ja kaivulupia kaapeleiden ja muiden johtojen ja laitteiden sijoittamiseen omistamilleen alueille. Edellä mainituista luvista päättää asemakaava-alueella kiinteistöinsinööri ja asemakaava-alueen ulkopuolella tekninen lautakunta. Uusi Taksa sijoitus-ja katuluvat, ja muut alueen käyttömaksut 2022 on tullut voimaan 1.5.2022.

Kesäloma-aikana lupien käsittelyssä voi olla poikkeuksia

Pyrimme kuitenkin pitämään käsittelyajat normaalien rajoissa, jotta tarvittavat työt etenisivät suunnitellusti.

Normaalit lupien käsittelyajat

Sijoituslupahakemus tulee tehdä riittävän ajoissa, vähintään 3 viikkoa ennen töiden aloittamista. Sijoitusluvan käsittelyaika hakemuksen saapumisesta on 2–8 viikkoa, riippuen samanaikaisesti käsiteltävien muiden lupien määrästä sekä hankkeen laajuudesta. Katu-ja kaivulupaa haettaessa käsittelyaika on n. 2 viikkoa. Töitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä lupapäätöstä ja / tai lupapäätöksessä esitettyjen ehtojen vastaisesti.

Luvan tarpeen ollessa haja-asutusalueella, päättää luvasta tekninen lautakunta, jolloin luvan käsittely vie normaalia kauemmin. Seuraava teknisen lautakunnan kokous on syksyllä 2022.

Katulupahakemus
Sijoituslupahakemus

Hakemukset tulee osoittaa kiinteistöinsinöörille.

Simola Eero

rakennuttaja-valvoja
Tervakosken ja Turengin alueurakat ja kiinteistöjen piha-alueet sekä metsäalueet
Taimistotie 4

14200 Turenki

Puh. 03 680 1346
Puh. 0500 711 782
Henkilökuva Eero Simola.