Kunta myöntää sijoitus- ja kaivulupia kaapeleiden ja muiden johtojen ja laitteiden sijoittamiseen omistamilleen alueille. Edellä mainituista luvista päättää asemakaava-alueella kiinteistöinsinööri ja asemakaava-alueen ulkopuolella tekninen lautakunta.

Taksa, katu-ja sijoitusluvat sekä yleisten alueiden luvat 1.11.2023 alkaen

Tiedustelut tulee osoittaa kiinteistöinsinöörille. Lupaa haetaan 1.1.2023 alkaen sähköisen lupa-asioinnin kautta. Kts. ohje tästä. Siirry sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa: https://erakennuslupa.janakkala.fi/

Lupien käsittelyajat:
Sijoituslupahakemus tulee tehdä riittävän ajoissa, vähintään 3 viikkoa ennen töiden aloittamista. Sijoitusluvan käsittelyaika hakemuksen saapumisesta on 2–8 viikkoa, riippuen samanaikaisesti käsiteltävien muiden lupien määrästä sekä hankkeen laajuudesta. Katu-ja kaivulupaa haettaessa käsittelyaika on n. 2 viikkoa. Töitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä lupapäätöstä ja / tai lupapäätöksessä esitettyjen ehtojen vastaisesti.

Luvan tarpeen ollessa haja-asutusalueella, päättää luvasta tekninen lautakunta, jolloin luvan käsittely vie normaalia kauemmin. Loma-aikana lupien käsittelyssä voi olla poikkeuksia. Pyrimme kuitenkin pitämään käsittelyajat normaalien rajoissa, jotta tarvittavat työt etenisivät suunnitellusti.

Kolehmainen Marika

kiinteistöinsinööri, lomalla 27.-28.6. ja 8.7-2.8.2024.

Kalela Marko

Maanrakennuspäällikkö
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Aluepalveluiden hallinto

Infran rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus.

Metsäasiat

Taimistotie 4, 14200 Turenki

Lindholm Marko

rakennuttaja-valvoja
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Tervakosken ja Leppäkosken alueurakka ja kiinteistöjen piha-alueet. Yleisten alueiden puut.

Taimistotie 4 , 14200 Turenki