Kulttuurikasvatus

Kulttuuripolku

Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku 20-21

Alakoulujen kulttuuripolku 20-21

Yläkoulun kulttuuripolku 20-21

Koronaviruspandemian vuoksi kulttuuripolun 2020-2021 sisällöt saattavat muuttua tai peruuntua. Noudatamme virallisia ohjeistuksia ja pyrimme toiminnallamme takaamaan osallistujien turvallisuuden. Ilmoitamme muutoksista.

Mikä on kulttuuripolku?

Janakkalan kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuripolku, kattaa esiopetuksen ja peruskoululaiset sekä varhaiskasvatuksen. Kulttuuripolussa tutustutaan laajasti eri taiteenaloihin. Tavoitteena on luoda janakkalalaisille lapsille ja nuorille erilaisista kulttuurielämyksistä polku, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta. Kulttuurikasvatus tukee vuorovaikutusta, luovuutta, yhteistyötä sekä lapsen ja nuoren omaehtoista tekemistä. Nämä edistävät arjenhallinta- ja oppimistaitoja kaikissa ikäryhmissä.

Kulttuuripolku toteuttaa lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Lapsen oikeuksien julistuksen mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus kulttuurielämyksiin ja itseilmaisuun. Kulttuuripolusta jokainen janakkalalainen lapsi saa monipuolisen kattauksen taide- ja kulttuurikokemuksia koulutiensä aikana. Vuosi vuodelta Kulttuuripolku kasvattaa lapsen kulttuurikompetenssia opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Jokainen polun etapeista tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja tarjoaa sisältöjä niin laaja-alaisiin kuin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.

Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla.

Kulttuuripolun tasot

VELVOITTAVAT SISÄLLÖT
Jokainen lapsi osallistuu vähintään kerran vuodessa Kulttuuripolun sisältöön. Kulttuuripolussa jokaiselle luokka-asteelle on omat velvoittavat sisällöt, jotka ovat kouluille ja päiväkodeille täysin maksuttomia.

EXTRAT
Kulttuuripolun extrat ovat vapaaehtoisia mahdollisuuksia laajentaa kokonaisuuksia ja sisällyttää lisää kulttuurikasvatusta omaan opetussuunnitelmaan. Osa extroista tulee tarjolle lukuvuoden edetessä ja Janakkalan kulttuurituottaja tiedottaa yhdyshenkilöitä niistä sähköpostitse uutiskirjeellä. Extrat saattavat aiheuttaa kouluille ja päiväkodeille kustannuksia esim. kuljetusten ja sisäänpääsymaksujen muodossa. Tämän tason sisältöjä on myös usein rajattu määrä tai ne saattavat vaatia opettajan omaa aktiivisuutta.

MEDIAVÄYLÄ
Mediaväylän tavoitteena on innostaa ja kannustaa ohjaajia ja opettajia käyttämään digitaalista mediaa kasvatuksen ja opetuksen välineenä ja menetelmänä. Mediaväylä on avoin menetelmätarjotin, joka tarjoaa mediakasvatuksellisia omatoimipajoja jokaiselle ikäluokalle. Sisällöt on vapaasti sovitettavissa luokkien omiin aikatauluihin.

Toimintaa koordinoi Janakkalan kulttuuritoimi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin kanssa. Velvoittavista sisällöistä syntyvät kustannukset, kuten pääsyliput ja kuljetukset katetaan seudullisen lastenkulttuurin rahoista. Rahoitus koostuu kunnan omarahoitusosuudesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta.