Kulttuurikasvatus

Kulttuuripolku

Koronaviruspandemian vuoksi kulttuuripolun 2021-2022 sisällöt saattavat muuttua tai peruuntua. Syksyn sisältöjen toteutuminen esitysten ja retkien osalta varmistuu viikolla 40 rehtorien kokouksen jälkeen. Noudatamme virallisia ohjeistuksia ja pyrimme toiminnallamme takaamaan osallistujien turvallisuuden. Ilmoitamme muutoksista.

Mikä on kulttuuripolku?

Janakkalan kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuripolku, kattaa esiopetuksen ja peruskoululaiset sekä varhaiskasvatuksen. Kulttuuripolussa tutustutaan laajasti eri taiteenaloihin. Tavoitteena on luoda janakkalalaisille lapsille ja nuorille erilaisista kulttuurielämyksistä polku, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta. Kulttuurikasvatus tukee vuorovaikutusta, luovuutta, yhteistyötä sekä lapsen ja nuoren omaehtoista tekemistä. Nämä edistävät arjenhallinta- ja oppimistaitoja kaikissa ikäryhmissä.

Kulttuuripolku toteuttaa lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Lapsen oikeuksien julistuksen mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus kulttuurielämyksiin ja itseilmaisuun. Kulttuuripolusta jokainen janakkalalainen lapsi saa monipuolisen kattauksen taide- ja kulttuurikokemuksia koulutiensä aikana. Vuosi vuodelta Kulttuuripolku kasvattaa lapsen kulttuurikompetenssia opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Jokainen polun etapeista tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja tarjoaa sisältöjä niin laaja-alaisiin kuin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.

Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla.

Toimintaa tuottaa Janakkalan kulttuuritoimi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin kanssa. Velvoittavista sisällöistä syntyvät kustannukset, kuten pääsyliput ja kuljetukset katetaan seudullisen lastenkulttuurin vuosittaisesta rahoituksesta. Rahoitus koostuu kunnan omarahoitusosuudesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta.