Pyöreällä pöydällä esillä lastenkirjoja.

Lukudiplomit

Lukudiplomin tarkoitus on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan enemmän. Lukudiplomin suorittaja saa vuosiluokan päätteeksi lukuharrastuksestaan palkinnoksi diplomin.

Kirjallisuusdiplomi ojennetaan kuudennen luokan päätteeksi jos oppilas on suorittanut alakoulun aikana neljä lukudiplomia. Yläkoulussa kirjallisuusdiplomin saa yhdeksännen vuosiluokan päätteeksi koko yläkoulun lukudiplomeiden suorittamisesta.

Alakoulun lukudiplomit

Alakoulun jokaiselle luokalle on oma kirjalista. Oppilaat lukevat listalta vähintään 6 kirjaa, millä saa pronssitason diplomin. Hopeadiplomi edellyttää 10, kultadiplomi 15 ja timanttidiplomi 30 kirjan lukemista. Oppilaat ilmoittavat luettujen kirjojen määrän kouluvuoden lopussa opettajalleen, joka voi antaa kirjoihin liittyviä tehtäviä. Kirjallisuusdiplomin oppilas voi saada kuudennen luokan keväällä suorittamalla alakoulun aikana neljä lukudiplomia. Koulut tilaavat tarvittavan määrän diplomeita kunnan monistamosta lukuvuoden päätteeksi.

Kannustava lukudiplomi on helpotettu kirjatarjotin niille, joilla on lukemisen vaikeuksia.

Yläkoulun lukudiplomit

7. luokka

Sovi äidinkielen opettajasi kanssa, kun päätät aloittaa lukudiplomin suorittamisen.

Seitsemännen luokan lukudiplomiin luettavat teokset:

  • 7. luokalla luetaan yhteensä 6 teosta.
  • Valitse jokaisesta kirjaryhmästä yksi teos.
  • Voit valita kolme omavalintaista teosta.

Katso 7. luokan lukudiplomin kirjalista

8. luokka

Kahdeksannen luokan lukudiplomiin luettavat teokset:

  • 8. luokalla luetaan yhteensä 6 teosta.
  • Valitse kolmesta kahdeksannen luokan kirjaryhmästä yksi kirja. Voit valita kirjaryhmät itse.
  • Valitse lisäksi yksi runo- tai novellikokoelma sekä yksi tietokirja (voivat olla listan ulkopuoleltakin).
  • Valitse yksi täysin omavalintaista teos. Teos voi olla myös joltakin kirjalistalta.

Katso 8. luokan lukudiplomin kirjalista

9. luokka

Yhdeksännen luokan lukudiplomiin luettavat teokset:

  • 9. luokalla luetaan yhteensä 6 teosta.
  • Valitse jokaisesta kirjaryhmästä yksi teos.
  • Voit valita kaksi omavalintaista teosta.

Katso 9. luokan lukudiplomin kirjalista

Opettajasi antaa sinulle lukemiisi kirjoihin tehtävät. Muistathan, että tietyn tyyppisen tehtävän voit tehdä vain kerran yläkoulun aikana. Kun olet suorittanut luokkatasosi luettavien kirjojen määrän, saat kevään päätteeksi luokkatason lukudiplomin. Kun olet suorittanut kaikkien yläkoulun luokkatasojen lukudiplomin, saat yläkoulun päätteeksi kevätjuhlassa jaettavan kirjallisuusdiplomin.