Jäteveden käsittely

Janakkalan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Turengissa ja siellä puhdistetaan Turengin, Tervakosken, Leppäkosken, Kirkonkylän ja Harvialan alueella syntyvät Janakkalan Veden asiakkaiden jätevedet.

Lisäksi puhdistamolle tulee jätevesiä Janakkalassa sijaitsevilta vesiosuuskunnilta.

Puhdistamolla puhdistetaan keskimäärin 1 500 000 m³ eli 1500 000 000 litraa jätevettä vuodessa.