Toiminta

>>Janakkalan veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  13
Liikevaihto 2018 milj eur                 3,6
Investoinnit 2018 milj eur                1,9
Tase 31.12.2018 milj eur                13,8

 

Vesilaitos 2018

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä 3 322

liittyneitä vesiosuuskuntia 4

asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

 

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

vesijohtoa 202 km

laskutettu vesimäärä 924 639 m³

 

Viemärilaitos 2018

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä 3 151

liittyneitä vesiosuuskuntia 3

asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

 

Jätevesimäärä ja verkosto

laskutettu jätevesimäärä 829 984 m³

jätevesiverkostoa 204 km

 

Huleveden viemäröinti 2018

kiinteistöliittymiä 2 437

hulevesiviemäriä 126 km