Toiminta

>>Janakkalan veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  14
Liikevaihto 2019 milj eur                 4
Investoinnit 2019 milj eur               0,8
Tase 31.12.2019 milj eur                13

 

Vesilaitos 2019

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä 3 322
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 4
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

 • vesijohtoa 202 km
 • laskutettu vesimäärä 924 639 m³

Viemärilaitos 2019

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä 3 151
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 3
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

Jätevesimäärä ja verkosto

 • laskutettu jätevesimäärä 829 984 m³
 • jätevesiverkostoa 204 km

Huleveden viemäröinti 2019

 • kiinteistöliittymiä 2 437
 • hulevesiviemäriä 126 km