Toiminta

>>Janakkalan veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  13
Liikevaihto 2018 milj eur                 3,6
Investoinnit 2018 milj eur                1,9
Tase 31.12.2018 milj eur                13,8

 

Vesilaitos 2018

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä 3 322
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 4
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

 • vesijohtoa 202 km
 • laskutettu vesimäärä 924 639 m³

Viemärilaitos 2018

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä 3 151
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 3
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000

Jätevesimäärä ja verkosto

 • laskutettu jätevesimäärä 829 984 m³
 • jätevesiverkostoa 204 km

Huleveden viemäröinti 2018

 • kiinteistöliittymiä 2 437
 • hulevesiviemäriä 126 km