Toiminta

>>Janakkalan Veden toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  13
Liikevaihto milj eur                  3,5
Investoinnit milj eur                  0,7
Tase 31.12.2017 milj eur                12,8

 

Vesilaitos 2017

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä                     3 253
vesiosuuskuntia                            4
asukkaita                   14 000

 

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

pumpattu vesimäärä                 1 247 128 m³→ 3 416 m³ / d
laskutettu vesimäärä                    916 909 m³→ 2 512 m³ / d

 

Verkostot ja laitokset

vesijohtoverkostoa km      202
sulkuventtiiliä   1 640
palopostia      329
paineensäätöasemaa          5
pohjavedenottamoa          5
vesitornia          2
vuonna 2017 saneerattu vesijohtoa m      153

 

Viemärilaitos 2017

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä                   3 104
liittyneitä vesiosuuskuntia                          3
asukkaita                 14 000

 

Jätevesimäärät

puhdistamolle tuleva jätevesimäärä     1 673 015 m³ → 4 584 m³ / d
laskutettu jätevesimäärä       893 124 m³  → 2 310 m³ / d

 

Verkostot ja laitokset

jätevesiverkostoa km           204
tarkistuskaivoa        4 300
sadevesiverkostoa km           123
tarkistuskaivoa        5 500
jätevesipumppaamoa             40
hulevesipumppaamoa              4
tasausallas              1
jätevedenpuhdistamo              1
saneerattu jätevesiverkostoa m          650