Toiminta

>>Janakkalan Veden toimintakertomus ja tilinpäätös_2019

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  15
Liikevaihto 2019 milj eur                 4
Investoinnit 2019 milj eur               0,8
Tase 31.12.2019 milj eur                13,9

 

Vesilaitos

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä n. 3 300 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 4 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000 as

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

 • vesijohtoa 204 km
 • v. 2019 laskutettu vesimäärä 891 404 m³

Viemärilaitos

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä n. 3 100 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 3 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000 as

Jätevesimäärä ja verkosto

 • v. 2019 laskutettu jätevesimäärä 809 977 m³
 • jätevesiverkostoa 206 km

Huleveden viemäröinti

 • kiinteistöliittymiä n. 2 400 kpl
 • hulevesiviemäriä 128 km