Toiminta

>>Janakkalan Veden toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  13
Liikevaihto milj eur                  3,5
Investoinnit milj eur                  0,7
Tase 31.12.2017 milj eur                12,8

 

Vesilaitos 2017

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä                     3 253
vesiosuuskuntia                            4
asukkaita                   14 000

 

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

pumpattu vesimäärä                 1 247 128 m³→ 3 416 m³ / d
laskutettu vesimäärä                    916 909 m³→ 2 512 m³ / d

 

Verkostot ja laitokset

vesijohtoverkostoa      202 km
vuonna 2018 rakennettua vesijohtoa   1 193 m
vuonna 2018 saneerattua vesijohtoa 1 065 m
paineensäätöasemaa          5 kpl
pohjavedenottamoa          5 kpl
vesitornia 2 kpl

 

Viemärilaitos 2017

Asiakkaat

kiinteistöliittymiä                   3 104
liittyneitä vesiosuuskuntia                          3
asukkaita                 14 000

 

Jätevesimäärät

puhdistamolle tuleva jätevesimäärä     1 673 015 m³ → 4 584 m³ / d
laskutettu jätevesimäärä       893 124 m³  → 2 310 m³ / d

 

Verkostot ja laitokset

jätevesiverkostoa  204 km
vuonna 2018 rakennettua jätevesiviemäriä 1 513 m
vuonna 2018 saneerattua jätevesiviemäriä    1 043 m
jätevedenpuhdistamo        1 kpl
jätevesipumppaamoa             40 kpl

 

Hulevesiviemärit

Verkostot

hulevesiverkostoa 126 km
vuonna 2018 rakennettua hulevesiviemäriä 1 077 m
vuonna 2018 saneerattua hulevesiviemäriä 455 m
hulevesipumppaamoa 4 kpl