Toiminta

>>Janakkalan Veden toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Henkilökunta                  14
Liikevaihto 2020 milj eur               4,2
Investoinnit 2020 milj eur               1,2
Tase 31.12.2020 milj eur                14,4

 

Vesilaitos

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä n. 3 300 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 4 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000 as

Talousveden tuotanto ja toimittaminen

 • vesijohtoa 204 km
 • v. 2020 laskutettu vesimäärä 921 302 m³

Viemärilaitos

Asiakkaat

 • kiinteistöliittymiä n. 3 100 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 3 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 14 000 as

Jätevesimäärä ja verkosto

 • v. 2020 laskutettu jätevesimäärä 888 973 m³
 • jätevesiverkostoa 206 km

Huleveden viemäröinti

 • kiinteistöliittymiä n. 2 400 kpl
 • hulevesiviemäriä 128 km