Kiinteistön vesihuoltovastuu

Kiinteistön ja vesilaitoksen vastuuraja on vesijohtoverkon osalta runkovesijohdossa.

Jäte- ja hulevesiviemäröinnin osalta vastuuraja on runkolinjan liitoskaivossa. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön vastuulle.

Hulevedet on eroteltava tontilla jätevesistä eikä hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistön vastuista on lisää Tiedätkö mitä pihanurmesi alla piilee? -esitteessä.