Kiinteistön vesihuollon tonttijohdot kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. Tarkka liitoskohta eli vastuuraja on määritelty jokaisen kiinteiston omistajan kanssa tehdyssä liittymissopimuksessa. Vesilaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti vastuurajat menevät seuraavasti, ellei kiinteistön liittymissopimuksessa ole toisin määritelty: Vesijohdon osalta vastuuraja on runkovesijohdon liitoskohdassa. Jäte- ja hulevesiviemäröinnin osalta vastuuraja on runkolinjan liitoskaivossa. Vastuurajasta kiinteistölle ulottuvat vesihuollon tonttijohdot kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle.

Hulevedet on eroteltava tontilla jätevesistä eikä hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistön vastuista on lisää Tiedätkö mitä pihanurmesi alla piilee? -esitteessä.