Oppilaskunta

Viralan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

Oppilaskunnan hallitus käsittelee opiskeluun ja kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita oppilaiden ja opettajien toiveiden mukaan. Se selvittää oppilaiden mielipiteitä ja toiminta ehdotuksia koulun arkeen liittyen. Hallitus järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneen Talent-kisan sekä ohjaa kaikille yhteistä Välkkäri-toimintaa.

Oppilaskunnan hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja siihen kuuluu edustajia molemmista luokista. Toimintaa johtaa puheenjohtaja. Sihteeri laatii kokoontumisistaan muistion. Oppilaskunnan hallituksen vaali järjestetään syyskuun 1. viikolla. Hallituksen toimintaa avustaa luokanopettaja Kirsi Puumalainen.

Lukuvuonna 2021-2022 hallitukseen kuuluu 8 henkilöä:

 • Puheenjohtaja:
  • Henri Vienonen, 6. lk
 • Varapuheenjohtaja:
  • Mimosa Linnninen, 6. lk
 • Sihteeri:
  • Enne Kuusinen, 5. lk
 • Jäsenet:
  • Luukas Ahvenjärvi, 4. lk
  • Sigrid Salmi, 3. lk
  • Tatu Olkkonen, 2. lk
  • Karita Lehtinen, 1. lk