Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on koulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea ja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista toimintaa.Tukioppilastoiminnan tavoitteena on  edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja edistää turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomista. Koulurauhavuoden teeman mukaisesti jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa ilmapiiriin koulussa. Koulurauhavuoden slogan on ”Sinä voit vaikuttaa – hymykin auttaa.”Toiminta tukee koko kouluyhteisöä ja sen hyvinvointia, mutta erityisesti tukioppilaat tukevat 7.-luokkalaisten koulussa viihtymistä.

Koulussamme on joukko 9.-luokkalaisia, jotka toimivat tukioppilaina. Tukioppilaat työskentelevät erityisesti  7.-luokkalaisten kanssa auttaen heitä tutustumaan kouluun jo 6.-luokan keväällä, pitämällä heille kummitunteja, ja osallistumalla ryhmäytymispäivään 7.-luokan alussa. Muita toimintamuotoja ovat päivänavaukset, nurkkisvälkkä, erilaisten teemapäivien ja tempauksien järjestäminen sekä vanhempainilloissa avustaminen. Tukioppilaskurssin rinnalla toimii liikuntakurssi, joka tukee koulun liikunnallistamista ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Tukioppilaaksi pääsee olemalla päihteetön, reilu ja hyvin käyttäytyvä oppilas sekä valitsemalla tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. -luokalla, molemmilla erikseen. Toiminnasta vastaavat Leena Peltonen ja Minna Määttä sekä liikuntakurssin opettaja Emilia Mennala.

Tukioppilaat 2018-19

7a: Aino Kuusinen, Julia Raatikainen, Satu Saarakkala, Alisa Salo

7b: Jenni Alanoja, Sara Karttunen. Nanne Selin, Sanni Ahonen

7c: Viivi Siren, Reeta Virtanen, Osmo Reima, Kristian Knuutinen, Niklas Haataja

7d: Silja Hieto, Ronja Hellberg, Vilma Korpela, Selma Vaden, Anni Pesonen

7e: Henna Väre, Moona Niemi, Sara Silver, Nico Heimo, Sara Kontkanen

7f: Milja Hyypijev, Ida Saarenkanta, Viviel Hakanen, Ella Koskela