Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on koulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea ja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista toimintaa.Tukioppilastoiminnan tavoitteena on  edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja edistää turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomista – koulurauhavuoden teeman “Jokainen on arvokas” mukaisesti. Toiminta tukee koko kouluyhteisöä ja sen hyvinvointia, mutta erityisesti tukioppilaat tukevat 7. luokkalaisten koulussa viihtymistä.

Koulussamme on joukko 9. luokkalaisia, jotka toimivat tukioppilaina. Tukioppilaat työskentelevät erityisesti  7. luokkalaisten kanssa auttaen heitä tutustumaan kouluun jo 6. luokan keväällä, pitämällä heille kummitunteja, ja osallistumalla ryhmäytymispäivään 7. luokan alussa. Muita toimintamuotoja ovat päivänavaukset, nurkkisvälkkä, erilaisten teemapäivien ja tempauksien järjestäminen sekä vanhempainilloissa avustaminen. Tukioppilaskurssin rinnalla toimii liikuntakurssi, joka tukee koulun liikunnallistamista ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Tukioppilaaksi pääsee olemalla päihteetön, reilu ja hyvin käyttäytyvä oppilas sekä valitsemalla tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. luokalla, molemmilla erikseen. Toiminnasta vastaavat Leena Peltonen ja Sanniella Luukkainen sekä liikuntakurssin opettaja Emilia Mennala.

Tukioppilaat 2017-18

7.a: Jonna Sillanpää, Iida Hakulinen, Emmi Orava, Milla Järvinen

7.b: Elli Träff, Viola Siekkinen, Milla Hanhinen, Vilma Tyni, Anna Saarinen

7.c: Annina Holst, Santra Koskinen, Jessica Marjomäki, Milla Mettänen

7.d: Tuuli Vuorensyrjä, Maria Hirvimäki, Erin Ekroos, Salla Hämäläinen

7.e: Vilma Kiiski, Hanna Laine, Henriikka Rantanen , Vilma Räikkönen

7.f: Lotta Käpylä, Aliisa Huusko, Julia Ahtila, Iina Ananin