Tukioppilaat

  • Tukioppilastoiminta on koulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea ja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista toimintaa.
  • Tukioppilastoiminnan tavoitteena on  edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja edistää turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomista.
  • Koulurauhateema lukuvuonna 2020-2021 on yhdenvertaisuus. Koulussa jokainen saa olla oma itsensä. Kaikki ovat samanarvoisia taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Koulurauhavuoden slogan ”Käsi kädessä” muistuttaa, että on tärkeää tukea kaveria. Jos ei voi pitää kädestä kiinni, voi hymyillä, olla ystävällinen tai lähettää rohkaisevia viestejä.
  • Koulussamme on joukko 9.-luokkalaisia, jotka toimivat tukioppilaina. Tukioppilaat työskentelevät erityisesti  7.-luokkalaisten kanssa auttaen heitä tutustumaan kouluun jo 6.-luokan keväällä, pitämällä heille kummitunteja, ja osallistumalla ryhmäytymispäivään 7.-luokan alussa.
  • Muita toimintamuotoja ovat erilaisten teemapäivien ja tempauksien järjestäminen, aamunavaukset sekä vanhempainilloissa avustaminen.
  • Tukioppilaaksi pääsee olemalla päihteetön, reilu ja hyvin käyttäytyvä oppilas sekä valitsemalla tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. -luokalla, molemmilla erikseen.
  • Tukioppilaana toimimisesta saa Mannerheimin Lastensuojeluliiton todistuksen.