Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on koulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea ja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista toimintaa.Tukioppilastoiminnan tavoitteena on  edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja edistää turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomista. Koulurauhavuoden teeman mukaisesti jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa ilmapiiriin koulussa. Koulurauhavuoden slogan on ”Sinä voit vaikuttaa – hymykin auttaa.”Toiminta tukee koko kouluyhteisöä ja sen hyvinvointia, mutta erityisesti tukioppilaat tukevat 7.-luokkalaisten koulussa viihtymistä.

Koulussamme on joukko 9.-luokkalaisia, jotka toimivat tukioppilaina. Tukioppilaat työskentelevät erityisesti  7.-luokkalaisten kanssa auttaen heitä tutustumaan kouluun jo 6.-luokan keväällä, pitämällä heille kummitunteja, ja osallistumalla ryhmäytymispäivään 7.-luokan alussa. Muita toimintamuotoja ovat päivänavaukset, nurkkisvälkkä, erilaisten teemapäivien ja tempauksien järjestäminen sekä vanhempainilloissa avustaminen. Tukioppilaskurssin rinnalla toimii liikuntakurssi, joka tukee koulun liikunnallistamista ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Tukioppilaaksi pääsee olemalla päihteetön, reilu ja hyvin käyttäytyvä oppilas sekä valitsemalla tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. -luokalla, molemmilla erikseen.

Jaa sivu