Järjestyssäännöt

Turengin yhteiskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Perusajatuksenamme on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan.

KOULUMATKAT

 1. Koulumatkoilla, myös kouluaikana koulun ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla ja retkillä noudatan koulun järjestyssääntöjä sekä liikennesääntöjä.

 2. Kulkuneuvot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille. Ne eivät saa häiritä pelastus- ja huoltoliikennettä. Polkupyörät jätetään Koulutien puolelle ja mopot, skootterit, mopoautot, jne. niille varatulle parkkipaikalle.

KÄYTTÄYTYMINEN

 1. Opettaja määrää luokassa ja tottelen muutenkin koulun kaikkia aikuisia.

 2. Kouluaikana käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti.

 3. Saavun ajoissa oppitunneille tarpeelliset työvälineet mukanani sekä annetut tehtävät tehtyinä. Kännykkä pidetään äänettömällä tai suljettuna oppitunneilla ja sitä säilytetään joko repussa tai taskussa. Kännykkää saa käyttää opettajan erillisellä luvalla esimerkiksi tiedonhankintaan. Opettaja voi takavarikoida kännykän lopputunnin ajaksi ja rehtori koulupäivän ajaksi. Kokeiden ajaksi opettaja kerää sekä kännykät että älykellot oppilailta pois. Kokeen päätyttyä ne annetaan takaisin.

 4. Pidän huolta omien tavaroideni lisäksi toisten ja koulun tarvikkeista ja korvaan aiheuttamani vahingot.

 5. Käytän oppitunneilla vain tarpeellisia tarvikkeita. Opettaja voi harkintansa mukaan takavarikoida häiriötä aiheuttavat tavarani loppupäivän ajaksi. Koulu ei korvaa omia, koulupäivänä tarpeettomia tavaroitani.

 6. Ulkovaatteita eikä päähineitä käytetä oppitunneilla eikä koulun ruokalassa. Päähine tulee riisua ja jättää naulakkoon ennen ruokalaan tulemista.

 7. En tule kouluun päihteiden vaikutuksen alaisena tai krapulassa. En käytä tai pidä mukanani päihteitä tai niihin verrattavia tuotteita (esim. sähkötupakka, nuuska) koulupäivän aikana.

 8. En käytä energiajuomia koulupäivän aikana. Opettajalla on oikeus takavarikoida juomat.

 9. Oppituntien aikana syöminen ja juomien nauttiminen on kielletty (pois lukien kotitalous). 5. tunnilla voi syödä eväitä opettajan luvalla.

 10. Pysyttelen koulupäivän aikana koulualueella. Saan poistua koulualueelta vain rehtorin tai opettajan luvalla. Parkkipaikat eivät kuulu välituntialueeseen.

 11. Kaikenlainen tehtävien, esitelmien, jne. plagiointi on kielletty. Plagiointi on verrattavissa lunttaamiseen ja se vaikuttaa oppiaineen arviointiin.

 12. Kiroiluun puututaan aktiivisesti, Wilmaan tulee tarvittaessa huono käytös -merkintä.

 

SEURAAMUKSET RIKKEISTÄ

Perusopetuslain mukaisesti:

 1. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.

 2. Opettaja pyrkii keskustelemalla ohjaamaan oppilasta sopivaan käytökseen. Rehtori tai opettaja voi määrätä harkinnan mukaan kasvatuskeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa.

 3. Rehtori on oikeus evätä oppilaalta koulupäivä huonon tai vaarallisen käytöksen takia. Uusien ohjeiden mukaan rehtorilla on oikeus evätä myös seuraava koulupäivä, jos tilanne sitä vaatii.

 4. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Sivistyslautakunta voi rehtorin esityksestä erottaa oppilaan vähintään yhdeksi päiväksi tai enintään kolmeksi kuukaudeksi.

 5. Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi suorittamaan näitä tehtäviä.

 6. Jälki-istuntoja voidaan käyttää myös erilaisten työtehtävien suorittamiseen.

 7. Tehtävien, esitelmien, jne. plagiointi tai kokeissa lunttaaminen johtavat suorituksen hylkäämiseen ja käytösnumeron alentamiseen sekä kasvatuskeskusteluun.

 

Mika Saarinen, rehtori

Turengin yhteiskoulu