Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta Turengin koulussa:

Oppilasneuvosto koostuu kaikkien luokkien 2.-6. luokkaedustajista, eli jokaiselta luokalta on äänestyksellä valittu yksi edustaja.. Oppilasneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa ideoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia sekä pohtimaan yhdessä koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Oppilaskunnan hallituksessa on yksi vaaleilla valittu edustaja joka vuosiluokalta 2.-6. Hallituksen jäsenet ovat myös oppilasneuvoston jäseniä. Lisäksi heillä on hallituskokouksia, edustustehtäviä ja heidän itsensä suunnittelemia tehtäviä. 

Lukuvuonna 2022-2023 oppilaskuntatoiminnan päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintamuotoja yhteisöllisyyden ja yhteishengen ylläpitämiseksi. Yksi tärkeä tehtävä on olla mukana järjestämässä koko koulua koskevaa kiva-päivää. Tänä vuonna kiva-päivä järjestettiin 3.11.

 

Oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat Minna Hartman ja Emma Kupiainen