Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta Turengin koulussa:

Oppilasneuvosto koostuu kaikkien luokkien 2.-6. luokkaedustajista, eli jokaiselta luokalta on äänestyksellä valittu yksi edustaja.. Oppilasneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa ideoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia sekä pohtimaan yhdessä koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Oppilaskunnan hallituksessa on yksi vaaleilla valittu edustaja joka vuosiluokalta 2.-6. Hallituksen jäsenet ovat myös oppilasneuvoston jäseniä, lisäksi heillä on hallituskokouksia, edustustehtäviä ja heidän itsensä suunnittelemia tehtäviä. 

Lukuvuonna 2020-2021 oppilaskuntatoiminnan päätavoitteena on sopeutua vallitseviin poikkeusolosuhteisiin, jolloin mm. kokoontumiset on rajoitettu luokkatasojen keskuuteen. Oppilasneuvosto ja hallitus suunnittelevat vaihtoehtoisia toimintamuotoja yhteisöllisyyden ja yhteishengen ylläpitämiseksi. Kaverikiskan kehittäminen on myös oppilasneuvoston vuoden teemana.

 

Vuonna 2020 hallitus on seuraavanlainen:

2.luokilta Teiron Belov 2C

3.luokilta: Ruut Kärkkäinen 3B

4.luokilta: Oskari Liukkonen 4A

5.luokilta Niilo Pelho 5A, varapuheenjohtaja 

6.luokilta: Alondra Pereda 6B,  joka toimii myös oppilaskunnan puheenjohtajana

Oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat Maija Lehtonen ja Saara Siren