Oppilaskunta

Oppilaskunta on kaikki meidän Turengin koulun oppilaat yhdessä. Oppilasneuvostossa toimii  joka luokalta 1 äänestyksellä valittu ehdokas, joka edustaa koko omaa luokkaansa n.kerran kuussa pidettävissä kokouksissa. Joka luokan edustajat yhdessä suunnittelee ja edistää kaikkien oppilaiden kouluviihtyvyyttä mm.järjestämällä koko koulun yhteistä toimintaa ja tapahtumia eli ideoi, valmistelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä koulun toimintakulttuuria.  Tänä lukuvuonna oppilasneuvoston jäsenet aloittivat koulumme Kaverikiska-toiminnan ja näin nyt joka luokalta löytyy asiantuntija.

Vaaleilla valitussa oppilaskunnan hallituksessa toimii joka vuosiluokilta 1.-6. yksi oppilas koko vuosiluokan edustajana. Oppilaskunnan hallitus ohjaa ja johtaa valittuina eli valtuutettuina koko oppilaskunnan toimintaa, lisäksi heillä on hallituskokouksia, sekä edustustehtäviä ja heidän kokouksissa itse suunnittelemiaan tehtäviä kuten koulurauhan julistus, toiminnallisen joulukalenteriluukun järjestäminen ja lukuviikon radiolukijana toimiminen.

Vuonna 2018 hallitus on seuraavanlainen:

1.luokilta: Seela Kannisto 1A ja Elli Lehtonen 1C

2.luokilta Juhana Ventola 2A

3.luokilta: Oona Penttinen 3A

4.luokilta: Roger Kauppinen 4A

5.luokilta: Elmo Uusi-Heikkilä 5D, joka toimii myös oppilaskunnan puheenjohtajana

6.luokilta: Santeri Tamminen 6C