Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Hakuaika iltapäivätoimintaan on maalis- huhtikuulla, mutta vapaita paikkoja voi kysellä pitkin lukuvuotta.  Osallistumismaksu on 90 €/kk. Toiminta-aikamme on ma-to 11.50-16.30 ja pe 11.50-16.

Toiminnan sisällölliset kokonaisuudet määritellään valtakunnallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa. Näitä ovat mm:

  • eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
  • leikki ja vuorovaikutus
  • liikunta ja ulkoilu
  • ruokailu ja lepo
  • kulttuuri ja perinteet
  • kädentaidot ja askartelu
  • arkiaskareet

Toteutamme näitä sisältökokonaisuuksia mm.ohjatuilla toimintatuokioilla, liikuntahetkillä liikuntahallilla kahdesti viikossa sekä kirjaston satutunneilla kerran kuukaudessa. Toimintamme muodostuu edellä mainittujen sisältöjen lisäksi myös lapsen osallisuutta korostavan pedagogiikan lähtökohdista, lasta ja hänen toivettaan kuulemalla.