Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yhteiskoulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunnan käytännön asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, jossa on oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat opettajat Kati Huttu ja Riikka Tarhala, jotka auttavat hallitusta sen tehtävissä.