Järjestyssäännöt

1. Noudatan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

    Kouluaikaan kuuluvat käynnit kirjastossa, terveyskeskuksessa, liikuntapaikoilla jne.

2. En käytä päihteitä enkä tupakoi. En tuo energiajuomia kouluun.

3. Annan kaikille kouluyhteisön jäsenille työrauhan. En loukkaa enkä kiusaa ketään henkisesti enkä ruumiillisesti.

4. Tulen oppitunneille ajoissa. Huolehdin kotitehtävistäni ja työvälineistäni. En pidä oppitunneilla tai ruokalassa ulkotakkia tai päähinettä.

5. En poistu kouluaikana koulun välituntialueelta ilman opettajan lupaa.

6. Selvitän poissaolot luokanvalvojalle viipymättä.

   Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn kouluun. Luokanvalvoja antaa luvan korkeintaan

   kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi.

7. Olen vastuussa omalta osaltani koulun siisteydestä. Palautan välineet paikoilleen ja siivoan jälkeni.

8. Kunnioitan koulun ja toisten omaisuutta. Korvaan aiheuttamani vahingot.

9. Syön lounaan omalla vuorollani. Teen omalta osaltani ruokailusta miellyttävän tuokion. Pidän kännykän pois ruokailutilanteesta.

10. Käytän kännykkää oppituntien aikana vain opettajan luvalla.