Oppilaskunta

OPPILASKUNNAN HALLITUS

Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ideoiden ja käytännön toiminnan aktiivisena esittelijänä ja toimijana omassa kouluyhteisössään. Toiminnallaan se piristää ja virkistää koulun normaalia arkitoimintaa. Oppilaskunta on oppilaiden keino järjestäytyä, tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa koulua koskevaan päätöksentekoon. Oppilaskuntatoimintaa valvoo ohjaava opettaja.

Hallitukseen kuuluu 10 edustajaa; yksi oppilas kultakin luokka-asteelta (kuusi) sekä neljä muuta, äänestyksessä saadun äänimäärän mukaan valittua oppilasta.

Oppilaskunnan vaalit järjestetään vuosittain elo- syyskuun aikana suljetulla lippuäänestyksellä.

Oppilaskunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan.