Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan voi hakea lukuvuoden aikana

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 13.12.2017 iltapäivätoiminnan maksuista. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen 3h/pvä osalta 70€ ja 4h/pvä osalta 90€ kuukaudessa. Perheellä on mahdollisuus hakea vapautusta maksusta tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennuksen tai vapautuksen myöntäminen perustuu ohjeistukseen päivähoidon asiakasmaksuista.

Kuka voi osallistua?

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa, nauttia välipala ja osallistua ohjattuun toimintaan aikuisen valvonnassa. Toiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen.

Toiminta-aika

Toiminta-ajat tarkentuvat lukuvuoden alussa lukujärjestyksen ja toimintapaikan mukaan.

Ryhmät

Ryhmät muodostetaan määräaikaan palautettujen hakemusten perusteella. Jokaisella ryhmällä on maksimikoko. Ilmoittautumisajan jälkeen uusia lapsia otetaan toimintaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä sitä mukaan kun paikkoja vapautuu. Paikkoja yleensä vapautuu pitkin lukuvuotta.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksut ovat seuraavat:

  • 90 € / kk ryhmässä, jossa toimintaa järjestetään 4 h/pv (Harviala, Turenki, Tervakoski).
  • 70 € / kk ryhmässä, jossa toimintaa järjestetään 3 h/pv (muut toimintapaikat).

Perheen ensimmäisestä lapsesta peritään täysi maksu ja muista samaan perheeseen kuuluvista lapsista puolet maksusta.
Maksualennusta voi hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan tulojen selvitys haettaessa alennettua maksua

Irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen perustellusta syystä tulee tehdä kirjallisesti lopettamista edeltävänä kuukautena.

 

Pesola Katja

toimistosihteeri
perhepäivähoito, Turengin alueen päiväkodit ja palveluseteli Turengin alue. Sekä koululaisten iltapäivätoiminnan asiat.
käyntiosoite: Haltiantie 8 postiosoite: Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1647