Koululaisten iltapäivätoiminta

Kuka voi osallistua?

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa, nauttia välipala ja osallistua ohjattuun toimintaan aikuisen valvonnassa. Toiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen.

Jos iltapäivätoiminnan tarve jatkuu myös 2. luokalla, tulle paikkaa hakea uudelleen. Iltapäivätoimintaan voi hakea myös lukuvuoden aikana.

Toiminta-aika

Toiminta-ajat tarkentuvat lukuvuoden alussa lukujärjestyksen ja toimintapaikan mukaan.

Ryhmät

Ryhmät muodostetaan määräaikaan palautettujen hakemusten perusteella. Jokaisella ryhmällä on maksimikoko. Ilmoittautumisajan jälkeen uusia lapsia otetaan toimintaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä sitä mukaan kun paikkoja vapautuu. Paikkoja yleensä vapautuu pitkin lukuvuotta.

Osallistumismaksu

1.8.2022 alkaen toimintaa järjestetään kaikissa ryhmissä 4 h/päivä ja osallitusmismaksu on 90 €/kk.

 

1.8.2021 alkaen osallistumismaksu on 90 €/kk ryhmissä, joissa toimintaa järjestetään 4 h/päivä ja 70 €/kk, ryhmissä joissa toimintaa järjestetään 3 h/päivä.

Perheen ensimmäisestä lapsesta peritään täysi maksu ja muista samaan perheeseen kuuluvista lapsista puolet maksusta.

Maksualennusta voi hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaisesti.
Alla toimintamaksun bruttorajat 1.8.2021 alkaen (OKM 1052/2020)

Henkiköiden lukumäärä perheessä Maksun perimättä jättämisen tuloraja €/kk Maksun puolittamisen tuloraja €/kk
2 2 798 4 142
3 3 610 4 954
4 4 099 5 443
5 4 588 5 932
6 5 075 6 419

 

Iltapäivätoiminnan tulojen selvitys haettaessa alennettua maksua

Irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti lopettamista edeltävänä kuukautena.

 

Pesola Katja

toimistosihteeri
kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki, perhepäivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminnan asiat.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1647